Obsah

Zápis z jednání hodnotící komise 3. ročníku soutěže "Zlatý plamen PKPO"

 

 

 

Datum jednání: 10. března 2004

 

 

Složení komise:  Stanislav Šimák - předseda

                            mjr. ing. Zdeněk Hošek (GŘ HZS ČR) - místopředseda

                            ing. František Chuděj - člen komise

                            ing. Zuzana Pfefferová-Stulíková - člen komise

                            ing. Miroslav Milde - člen komise

 

Zástupce prezidia PKPO -  doc. Ing. Václav Kupilík Csc.

 

Hosté:  Mgr. Vladimír Háp - prezident PKPO

             Rostislav Pokluda - prezentační tým PKPO

 

 

Do třetího ročníku soutěže došlo celkem 14 přihlášek, které předseda rozdělil do jednotlivých kategorií podle vlastního zařazení soutěžících, případné změny jsou v kompetenci hodnotící komise. Každý člen komise obdržel podklady pro jejich hodnocení a předsedou byl seznámen s postupem hodnocení a jednotlivými přihláškami. Vyhodnocení proběhlo podle kategorií. Vítěz jednotlivé kategorie může získat maximálně 5 bodů (hlasů).

 

Jelikož firmou František Krégl - FK Servis nebylo specifikováno do které kategorie přihlášky zařazuje, rozhodlo prezidium o následujícím zařazení:

 

- Roletový požární uzávěr FKK-ROLL   -  kategorie b) Požární bezpečnost staveb

- Elektricky ovládaný střešní bodový světlík FK plastics 140  -  kategorie c) Speciální technologie a zařízení

 

V úvodu hodnotící komise PKPO jednomyslně (5 hlasů) rozhodla o vyřazení ze soutěže Zlatý plamen 2003 přihlášku společnosti ETS Ostrava a.s., jednak z důvodu nesplnění podmínek zařazení do soutěže, ale především nesplnění kriterií jejího hodnocení.

            Hodnotící komisi bylo proto předloženo k vyhodnocení celkem 13 platných přihlášek soutěže Zlatý plamen.

 

 

 

Kategorie a)  Hasicí přístroje a hydrantové systémy   (3 přihlášky):

 

1.      Fehas s.r.o. - Interiérové skříně na hasicí přístroje

2.      Feuerlöschergeräte Neuruppin CZ s.r.o. - Hasicí přístroj P 12 PM-BC

3.      Hastex & Haspr s.r.o. Pardubice - Srch - Pojízdný hasicí přístroj P 50 Te

 

Kategorie b)  Požární bezpečnost staveb      (5 přihlášek):

 

1.      František Kregl - FK servis - Roletový požární uzávěr FKK-ROLL

2.      IZOSTAV CZ s.r.o. - Pyrostop Steel - napěňující protipož. nátěr ocel. Konstrukcí

3.      PROMAT s.r.o. Praha - Těsnící systém Promastop- Foam pro utěsnění prostupů potrubí a kabelů, stavebních spár a otvorů

4.      REHAU s.r.o. - Meziokenní dílec Rehau 1, Rehau 2

5.      ROCKWOOL a.s. - rolovaný skládaný střešní plášť pro ploché střechy

 

Kategorie c)  Speciální technologie a zařízení        (5 přihlášek):

 

1.      Fehas s.r.o. - Stojan na HP umožňující samospuštění v případě požáru

2.      Fehas s.r.o. - Počítačový software PLUTO

3.      František Kregl - FK servis - Elektricky ovládaný střešní bodový světlík FK Plastics 140

4.      Klika - BP s.r.o. - Ústředna EPS/SHZ  FK START 1 a přídavné silové ovládání

5.      TEPOSTOP s.r.o. Přelouč - Stabilní has. zařízení FIRESTOP, typ CA 12F/TS/SSS

 

 

Vyhodnocení jednotlivých kategorií:

 

Kategorie a)  Hasicí přístroje a hydrantové systémy:

           

Vítězem Zlatého plamenu 2003 je společnost  Hastex & Haspr s.r.o. Pardubice - Srch

Za výrobek:                                 Pojízdný práškový hasicí přístroj P 50 Te

Celkový počet získaných bodů: 4 hlasy

Odůvodnění: Hasicí přístroj je na trhu již třetím rokem, a za tu dobu prokázal u odběratelů své kvality a možnosti všestranného nasazení. Jeho uvedením na trh byla vyplněna mezera této typové kategorie HP. Přihlašovatel doložil úplné podklady pro hodnocení, včetně technických parametrů a ceníku, což neplatilo u dalších soutěžitelů této kategorie.

 

Kategorie b)  Požární bezpečnost staveb:

           

Vítězem Zlatého plamenu 2003 je společnost  REHAU s.r.o.

Za výrobek:                                 Meziokenní dílec Rehau 1, Rehau 2

Celkový počet získaných bodů: 5 hlasů

Odůvodnění: Přínos spatřujeme v účelném řešení         revitalizace typově schválených bytových domů ČR, vyhovující parametrům požárně-bezpečnosti staveb, jakož i parametrům tepelným a hygienickým.

 

Kategorie c)  Speciální technologie a zařízení:

           

Vítězem Zlatého plamenu 2003 je společnost  Fehas s.r.o.

Za výrobek:                                 Počítačový software PLUTO

Celkový počet získaných bodů: 3 hlasy

Odůvodnění: Spolehlivě fungující software širokého využití pro subjekty zabývající se kontrolami a údržbou HP a HS. Při hodnocení bylo možné využít dostatečné množství podkladů doložené soutěžitelem. Zkušební verzi programu mělo možnost odzkoušet spousta různých subjektů v ČR a většina z nich jeho plnou verzi využívá dosud.

 

 

 

 

Závěry jednání předává hodnotící komise prezídiu PKPO jako návrh ke schválení a vyhlášení vítězů soutěže.

 

Zapsal: Stanislav Šimák - předseda komise

 

V Praze dne 10. března 2004