Obsah

Práškové plasty jsou stále populárnější způsob povrchových úprav. Principem této technologie je nanesení vrstvy prášku (obvykle na bázi pryskyřice), který se zahřátím na tavící teplotu roztaví a přilne k povrchu předmětu. Po zchladnutí vzniká souvislá vrstva, jejíž vlastnosti jsou závislé na typu použitého prášku. Pro různé aplikace je k dispozici široký sortiment prášků, které vyhoví pro celou řadu aplikací. Výhodou této technologie jsou minimální ztráty při nanášení prášku, který se na upravovaný díl uchytává elektrostaticky v souvislé vrstvě po celém povrchu předmětu a to i u těch s členitějším povrchem.