Obsah

Dle ČSN 730873 novelizováno červen 2003 a ČSN EN 671-2

Hydrantový systém bez koše neodpovídá novelizaci normy.

 

Slouží k připojení na přívodní potrubí DN 2" a více

Skládá se z:

  •  požární proudnice TAJFUN - TURBO C 52
  •  hadice C 52 délky 20 m
  •  nástěnného hydrantu Al C 52
  •  ocelové skříňky (š 500 x 570 x h 210)
  •  koše