Obsah

rozdělujeme podle druhu hasicí látky

 - vodní

 - pěnové

 - plynové

 - halonové

 - práškové

a podle způsobu ovládání

 - ovládaná ručně

Ruční ovládání SHZ může být přímé dálkové.

 - ovládaná samočinně

Samočinné ovládání SHZ je zajišťováno pomocí elektrické požární signalizace nebo jiných samočinných systémů jako jsou tavné články, hlavice skrápěcího zařízení