Obsah

Jsou naplněny směsí pěnidla Pyrocool s vodou. Nesmí být použity na hašení zařízení pod elektrickým napětím. Pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.

Vhodný pro požáry třídy A, B.

 

Vhodné: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky a pod.

Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.

Nesmí být použity:
k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod.

 

 

 

typ přístroje

množství hasiva

hmotnost přístroje

doba činnosti

min. hasicí účinek

(ČSN EN3)

S 9 AiEP

9 lt

15 kg

15 s

13A,233B, C

S9PMDS

9 lt

15 kg

15 s

13A, 183B