Navigace

Obsah

Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.

 
Technický popis systému:

Skříň hydrantu je vyrobena z ocelového plechu o síle 1 mm a vnějším rozměru 650x650x275 mm. Dvířka jsou otevíratelná o 180° a proti samovolnému otevření je zajišťují dva magnety. Barva je vypalovací červená, odstín RAL 3002. Hydrantové systémy je možno dodat také v barvě bílé a dále v provedení nerez plech. V nabídce jsou rovněž kombinované hydrantové systémy, kde je místo i na jeden přenosný hasicí přístroj.

 
Příslušenství hydrantového systému:
  • výkyvný naviják schopný otáčení ve více rovinách s dodávkou vody středem
  • ručně ovládaný přítokový ventil 1"
  • propojovací tvarově stálá hadice Ø25mm, která slouží k připojení systému na vodovodní řád
  • tvarově stálá hadice o světlosti 25mm a délce 20 nebo 30 metrů
  • uzavírací proudnice D 25, která umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu a uzavření proudu.
 
Instalace systému:

Hydrantový systém se upevní na svislou konstrukci pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek, které jsou přibaleny. Doporučená výška spodního okraje skříně od podlahy je 1,3m. Instalaci je zapotřebí provést tak, aby bylo možno dvířka otevřít o 180°. Na obou bocích skříně jsou otvory pro přívod vody (celkem čtyři), nevyužité otvory jsou zaslepeny odnímatelnými víčky.

 

Hydrantové systémy s minimálním průtokem 1,1 litrů za sekundu se instalují zejména:
  • v požárních úsecích výrobních objektů a skladů 
  • v požárních úsecích (objektech) s vysokou lineární rychlostí šíření požáru v1v m.min-1
  • v dalších případech, např.: shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob, velkoprodejny a obchodní domy, hromadné garáže, výstaviště, filmová, televizní a rozhlasová studia, jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací.
 
Provozní kontroly:

Provozní kontrola se provádí jednou ročně. Po otevření skříně se odvine celá hadice z navijáku, vizuálně zkontroluje a navine zpět na naviják. Při zavřené proudnici odvinout cca 2 metry, otevřít přívodní ventil, proudnici otevřít do polohy kompaktní proud a měřením objemu vody, která proteče za určitý čas do kalibrované nádoby, stanovit průtok v l/sec. Výsledek kontroly se zapíše do záznamu o provozní kontrole.

 

Ceník