Obsah

 

 
Sprinklerové zařízení je navrženo pro detekci a uhašení požáru v jeho počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými prostředky.
 
Sprinklerové zařízení sestává ze zdroje (zdrojů) vody a z jedné, nebo více sprinklerových soustav. Každá soustava se skládá z ventilových stanic a potrubního rozvodu opatřeného sprinklery. Sprinklery jsou umístěné na určených místech u střechy, nebo u stropu a kde je to nezbytné mezi regály, pod policemi a v sušárnách, nebo pecích.
 
Sprinklery se uvedou do činnosti při předem stanovených teplotách a rozstřikují vodu na určenou část plochy pod sebou. Průtok vody řídícím ventilem vyvolá požární poplach. Otevírací teplota se volí obecně tak, aby odpovídala teplotním podmínkám okolí.
 
Do činnosti se uvedou pouze sprinklery v blízkosti požáru, tj. otevřou se ty, které se dostatečně zahřejí, dle použitých teplotních pojistek v rozmezí od 57°C do 182°C.
 
Zařízení jsou určena pro výrobní i nevýrobní prostory a to vytápěné i nevytápěné i místa s trvale zvýšenou teplotou. Zařízení slouží k ochraně osob i majetku.

 

SHZ jsou použitelná v prodejnách, hotelích, nemocnicích, sociálních ústavech, školách, velkoskladech, montážních  výrobních halách a jinde, kde jsou požadována. 

Rozdíl mezi stabilním a polostabilním hasicím zařízení je pouze v tom, že

 

polostabilní nemá stálý zdroj vody (nádrž) a ani strojovnu. Z budovy kouká
pouze potrubí s hadicovými spojkami. Vodu do potrubí v případě požáru
dodávají hasiči.