Obsah

Vodní - mají své uplatnění zejména v zemědělství, při hasení požárů pevných látek (papír, dřevo, atd.). Přístrojem nelze hasit zařízení pod elektrickým napětím.

 

Vhodné: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilite, guma a pouze v nutnosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vdou jako líh, éter, apod.

Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.   


Nesmí být použity : k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, kardbidu vápníku apod
.

   

Typ V9Ti
Přístroj tvoří ocelová nádoba naplněná 9 litry nemrznoucího hasiva (směs vody a K2CO3 - potaš) pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hodnotu tlaku trvale ukazuje manometr umístěný v tělese pákového ventilu.

 

  
Množství náplně: 9 l
Teplotní funkční rozsah: -20 až +60 °C
Doba činnosti: 60 s
Celková hmotnost: 18 kg
Rozměry: průměr 180 mm
výška cca 630 mm
Minimální hasicí účinek: 13A
Pozor ! 
Nelze použít na hašení zařízení pod elektrickým proudem.

 

 

 

typ hasicího přístroje

množství hasiva

hmotnost přístroje

doba činnosti

min. hasicí účinek

(ČSN EN3)

V9Ti

9l

18kg

60s

13A

W9PMDSe

9l

15,2kg

45s

13A

V9Le

9l

18kg

50s

13A