Obsah

Hydrantový systém do zdi se skládá z dílů shodných s hydrantovým systémem se skříní. Pouze vlastní skříň je nahrazena rámečkem z uzavřených profilů. Tento rámeček slouží k upevnění ramene s navijákem a dveří s otočným uzávěrem a možností plomby.

  K výhodám tohoto provedení patří zlepšený přístup pro napojování na vodovodní řád, větší životnost i pevnost rámu a pod.. Ostatní údaje jsou shodné s předchozím provedení.