Obsah

Revize a údržba

 

Revizi a údržbu má provádět oprávněná osoba.

Hadice se má zcela rozvinout, natlakovat a mají se zkontrolovat požadavky podle následujících bodů:

 • zařízení je volně přístupné a nepoškozené, komponenty nejsou zkorodovány a jsou těsné.
 • návody k obsluze jsou jasné a čitelné
 • umístění je zřetelně označeno
 • upevnění na stěnu je vhodné pro daný účel, je stabilní a pevné
 • průtok vody je rovnoměrný a dostatečný (doporučuje se použí průtokoměr a tlakoměr)
 • tlakoměr (je-li namontován) pracuje správně a ve svém měřícím rozsahu
 • celá délka hadice se má zkontrolovat, zda nejsou patrny známky popraskání ,pokroucení, opotřebení nebo počkození. jestliže je na hadicic zjištěna jakákoliv vada, musí být vyměněna nebo přezkoušena maximálním pracovním tlakem
 • hadicové úvazy nebo spony jsou správného typu a jsou zaručeně pevné
 • buben ba hadice se otáčí volně v obou směrech
 • u výkyvných navijáků se zkontroluj, zda se rameno otáčí snadno a zda má výkyv o 180°
 • u ručně ovládaných navijáků se zkontroluje správná činnost samočinného uzavírcího ventilu a správná funkce odpojovacího servisního ventilu
 • stav přívodního potrubí vody, zvláštní pozornost se má věnovat jakýmkoli známkám poškození nebo opotřebení ohebného potrubí
 • je-li namontována skříň, zkontroluje se, zda nejeví známky poškození a zda dvířka této skříňě jdou volně otvírat
 • použití správného typu proudnice a zda je proudnice snadno ovladatelná
 • funkce všech hadicových vodítek a zabezpečí se, aby byly správně a pevně uchyceny
 • hadicový naviják a hydrantový sstém se zanechá tak, aby byl schopen okamžitého použití. Jestliže je nezbytná jakákoli rozsáhlejší údržba, hadicový naviják nebo hydrantový systém se má oznčit štítkem "MIMO PROVOZ" a oprávněná osobá má informovat uživatele/vlastníka.
 • Všechny hadice se mají každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak podle EN 671-1 a/nebo EN 671/2.