Navigace

Obsah

JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM  

 

  1. zkontaktujete nás na jednom z níže uvedených kontaktů
  2. domluvíme se, co přesně potřebujete, v čem všem Vám můžeme pomoci
  3. domluvíme se na přesném termínu a místě provedení - disponujeme 8 revizními techniky, kteří každý den vyjížďějí za zákazníky dodávkovými vozy a 2 revizními techniky připravenými zkontrolovat Vaše hasicí přístroje v sídle naší společnosti
  4. revizní technik provede kontrolu Vašich hasicích přístrojů dle vyhlášky MVČR 246/2001 Sb., normativních požadavků a dle průvodní dokumentace konkrétního výrobce hasicího přístroje
  5. hasicí přístroje, které náš technik určí na opravu nebo pravidelnou tlakovou zkoušku v naší certifikované dílně Vám ihned na místě nahradí hasicími přístroji stejného druhu a stejného roku výroby - zákazník nezůstává bez hasicích přístrojů
  6. podepíšete dodací list, který vystaví revizní technik na místě, o převzetí díla, kde budou vyznačeny všechny skutečnosti a výsledky kontroly (počet zkontrolovaných, nahrazených, vyřazených a popr. nových hasicích přístrojů, eventuelně požárních vodovodů) - jedno vyhotovení zůstane u Vás, druhé založíme u nás a třetí Vám bude zasláno spolu s fakturou
  7. Vaše hasicí přístroje určené na opravu jsou v naší certifikované dílně rozebrány, náplně doplněny nebo zrenovovány, lahve jsou otestovány zkušebními tlaky na zkušebním tlakovacím zařízemí, poté je vše znovu zkompletováno a neopravitelné díly jsou nahrazeny novými
  8. poté Vám vyhotovíme revizní zprávu dle vyhlášky MVČR  246/2001 Sb., zprávu o případních dílenských opravách, popř. vyřazovací protokol, kalkulační list (kde jsou uvedeny všechny skutečně spotřebované náhradní díly použité při opravě Vašich hasicích přístrojů)
  9. veškeré zprávy jsou zaevidovány do výpočetního systému, kde se i automaticky nastaví připomenutí - od tohoto okamžiku hlídáme termíny přístích kontrol my a po 12-ti měsících se Vám sami ozveme
  10. veškeré zprávy, dodací list, kalkulační list a faktura Vám bude zaslána na Vámi požadovanou adresu