Obsah

Následující stránky slouží pro zlepšení informovanosti majitele

hasicího přístroje (dále jeN HP) o stanovených a závazných

úkonech, které je nutno provádět při kontrole

provozuschopnosti HP. Osoba, která provedla kontrolu

provozuschopnosti HP odpovídá za kvalitu provedené činnosti.

Je povinna prokázat rovněž oprávněnost k prováděným činnostem.

Pokud provede kontrolu osoba, která nemá platné oprávnění k této

činnosti, je to stejné, jako kdyby kontrola nebyla provedena vůbec.

 

Kontrola HP pod stálým tlakem

Kontrola HP s tlakovou patronou 

 

Špatně provedená kontrola může následně způsobit nefunkčnost přístroje a ohrozit bezpečnost vyhrazeného tlakového zařízení, mezi něž hasicí přístroje patří.