Obsah

Spojka požární tlaková D 25 Alhmotnost - 150 g, pracovní tlak - 1,6 MPa