Obsah

SCHÉMA S POPISEM

#

 

1 Hlavní nádrž 5 Sprchové hlavice stojaté provedení 9 Zkušební potrubí 13 Požární ústředna
2 Hlavní čerpadlo 6 Sprchové hlavice zavěšené provedení 10 Plnicí potrubí 14 Poplachový zvon
3 Řídící ventil suchý 7 Tlaková nádrž 11 Kompresor 15 Tlakoměr kontaktní
4 Řídící ventil mokrý 8 Zkušební potrubí 12 Poplachový zvon 16 Elektrorozvaděč