Obsah

Hydrant podzemní PH80 PN16 je zařízení k odběru vody dle normy DIN 3221 a ČSN 13 6610. Nově řešený píst zvyšuje životnost a spolehlivost hydrantu. Zajišťuje správnou funkci automatického odvodnění, které se otevře pouze při úplném zavření hlavního uzávěru hydrantu a tím zamezuje zbytečným únikům vody (ochrana proti tlaku vody). Ve spojení s 60 kg hydrantovým poklopem je u tohoto hydrantu možná demontáž vnitřních dílů bez provedení výkopových prací.