Obsah

VZT zařízení

 

Požár se m u že šířit VZT potrubím výústkami, radiací

potrubí, … …

 

mezerami vzniklými v prostupu požárně dělící konstrukcí, popř. poškozením

požárně dělící konstrukce dodatečně vneseným zatížením (vlivem deformací

potrubí).

VZT potrubí z ocelového plechu po požáru.

 

Šíření požáru VZT zařízením lze zabránit:

-použitím požárních klapek (nelze použít např. tam, kde potrubí současně slouží

jako potrubí pro odvětrání CHÚC)

-protipožárním obkladem VZT potrubí, popř. použitím potrubí s požární

odolností

-použitím podhled u ve funkci samostatného požárního předělu.