Navigace

Obsah

 
ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
 
Naše společnost se zabývá dodávkami a montáží produktů EPS od renomovaných výrobců jako jsou ELTEK FIRE & SAFETY, ARITECH. Realizaci zajistíme od prvotního požárního posouzení, zpracování projektové dokumentace až po samotnou realizaci projektu a vystavení výchozí revizní zprávy. Montáží EPS zajišťujeme od malých objektů, jako jsou školy a lehký průmysl až po rozsáhlé aplikace v průmyslových objektech.

 

 

Sklo je možné nahradit plastovou (nerozbitnou) fólií.

Samočinné hlásiče:

 

 

     

     ústředna EPS                            čidla EPS                             detektor EPS

                                     

                                                       sirény EPS

 

 

Fungují tak, že na základě změn sledovaných fyzikálních veličin se uvedou do poplachového stavu. Hlásiče reagují buďto na přítomnost teploty nebo kouře.

 

 

Snímací část hlásiče se skládá ze dvou komor – otevřené vnější komory a vnitřní polouzavřené referenční komory. V referenční komoře se nachází fólie s malým množstvím radioaktivního Americia 241. Po připojení napájení k hlásiči protéká touto fólií elektrický proud. Jakmile do hlásiče vnikne kouř dojde ke snížení proudu ve vnější komoře a následkem toho vzroste napětí mezi vnější a vnitřní komorou. Toto napětí je elektronicky monitorováno a po překročení určité statické hodnoty se hlásič přepne do poplachového módu.

 

 

Využívá ke své činnosti pulzující LED umístěnou uvnitř hlásiče. LED je umístěna v komoře, do které nemůže vniknout světlo z žádného externího zdroje. Do komory však může bez problémů vniknout kouř. Částice kouře způsobí rozptyl světla emitovaného LED a tuto změnu zaregistruje fotodioda, v tom se hlásič přepne do poplachového módu.

 

 

 

Hlásiče teplot

Doporučená umístění hlásičů

Typ hlásiče Druh provozu
ionizační hlásič kouře Chemičky, papírny. Guma (přepokládáme, že bude hořet otevřeným plamenem)
optický hlásič kouř e Hotely, obytné místnosti, počítačové sály, telekomunikační zařízení, garáže, kuřácké místnosti (na běžnou koncentraci cigaretového kouře nereaguje, na vysokou koncentraci ano)
hlásič teplot Sauny, vývařovny, kuchyně, mandlovn y     

Požární poplachová zařízení:

Mezi požární poplachová zařízení patří vnější a vnitřní sirény, maják, varovný panel a světelné návěstí s bzučákem. Přenos poplachového signálu je možný pomocí radiového přenosu, telefon u.

Požární kabely :

Obecně není předpis, který by tuto problematiku upravoval. Záleží na projektantovi, případně na požárním posudku .

 

 

Optický hlásič kouře

 

Ionizační hlásič kouře(v Evropě přestávají být používány z ekologických důvodů )

Ke své činnosti využívají termistory. Pokud začne v blízkosti hlásiče rychle vzrůstat teplota, zaregistruje tuto změnu vnější termistor. Vnitřní termistor zaregistruje tuto změnu s určitým zpožděním. Pokud nerovnováha mezi termistory překročí určitou mez, dojde k vyhlášení poplachu. V případě, že teplota vzrůstá pomaleji, zareaguje hlásič na překročení stanovené teploty. Tímto vhodným uspořádáním zajišťuje hlásič včasnější zahlášení poplachu. Hlásiče teplot .