Navigace

Obsah

Desatero důvodů
proč si požární hlásiče pořídit
 
1.                  včasná detekce vznikajícího požáru
2.                  upozornění pomocí zabudované sirény
3.                  ohlášení požáru v jeho zárodku
4.                  včasná záchrana Vašeho života a majetku
5.                  napájení baterií (vhodné pro prostory bez elektricé sítě)
6.                  možnost propojení většího počtu hlásičů
7.                  jednoduchá a rychlá instalace
8.                  dostupná pořizovací cena
9.                  výber typu požárního hlásiče dle Vaší potřeby
10.              každý si jednoduše může provést kontrolu funkčnosti

 
Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být v každém z nových objektů (rodinné domy, byty v bytových jednotkách, ubytovny, zdravotnická zařízení) od 1.7.2008 musí být vybaveny hlásiči požáru (min. 1 ks).
Rodinné domy přenosnými hasicími přístroji (min. 1 ks) s hasicí schopností nejméně 34A.
 
Pamatujte :
„Je LEPŠÍ, když Vás budí HLÁSIČ, než-li HASIČ !!!"