Obsah

Stěny a příčky

Nosné st e ny musí splňovat klasifikaci REI, nenosné dělící příčky pak EI.

 

Nenosná příčka s tenkostěnnými CW profily.

Nosná stěna s ocelovými profily.

Nosná nebo nenosná stěna s dřevěnými profily.

Tenkostěnná příčka bez podpůrné konstrukce…

… a její použití jako stěna instalační šachty.

Revizní dvířka (požární uzávěr otvoru) pro přístup do instalační šachty.

Obvodové st e ny, např. požární pásy.

Obvodové st e ny musí splňovat požadavek EW (t) při požáru z vnit r ní strany,

popř. EI (t) při požáru z vnější strany (zatížení křivkou vnějšího požáru).