Obsah

 

Těsnění prostupů kabelů
skrze požárně dělicí konstrukce
Detail prostupu kabelů stěnou/stropem El 90 min
CP 611A Zpěňující protipožární tmel
Certifikát AO 204 č. 080-001222 ze dne 30. 6. 2003
Certifikát TSÚS č. A8.1/01/1390/1/C/C04 zo dňa 20. 12. 2001
DIN 4102 T.2, BS 476
 
Oblasti použití
Trvalé utěsnění prostupů kabelových tras, zejména pro malé prostupy
ve stěnách a stropech (až do 300 cm2) jednotlivých kabelů i kabelových
svazků.
Prostupy plastového potrubí (všechny běžně používané plastové
trubky) do průměru 50 mm.
Prostupy kovového potrubí.
Prostupy nehořlavého potrubí s tepelnou izolací.
Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sádrokarton
atd.
 
Nepoužívat na
Prostupy plastového potrubí o průměru větším než 50 mm.
Stavební materiály, které uvolňují olej nebo změkčovadla (impregnované
dřevo, těsnící materiály na bázi oleje, surová nebo speciálně
vulkanizovaná guma).
Povrchy ponořené ve vodě.
 
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin.
Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

 

Technické údaje CP 611A zpěňující protipožární tmel
(při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti)
Stupeň hořlavosti ČSN/STN 730862
B
Chemický základ
zpěňující
akrylát - disperze
Barva
šedá
Objemová hmotnost
cca 1,3 g/cm3
Doba vytvoření povlaku
cca 10 min.
Teplota při zpracování
+5°C až +40°C
Doba tvrzení
2 mm/3 dny
Doba skladovatelnosti
(při 20 °C a uložení na suchém místě)
chránit před mrazem
12 měsíců
Teplotní odolnost
-40°C až +140°C
 

 

Výrobní program CP 611A
 

Popis
Označení
Číslo výrobku
Ruční vytlačovací přístroj
CP 201-P1
225555/2
Zpěňující protipožární tmel šedý 310 ml
CP 611A
220351/2

 
Doporučení pro montáž ucpávky v souladu se ZP 4/92 a ZP 7/95
 

 
Požární odolnost
EI 90 min
Stěna
(mm)
Strop
(mm)
1
Min. tloušťka stavební konstrukce
100
100
2
Max.velikost ucpávky
Průměr (mm)
Plocha (cm2)
 
200
300
 
200
300
3
Min. vzdálenost
sousedních prostupů
 
200
 
200
4
Hloubka vyplnění (CP 611A) El 90 min
30
30
5
Min. vzdálenost kabelů
od okraje prostupu
 
20
 
20
6
Minerální plsť 80 – 100 kg/m3
Stupeň hořlavosti A nebo B
Bod tavení přes 1000°C
celý
vnitřní
prostor
celý
vnitřní
prostor
7
Max. průřez kabelů v procentech
celkové plochy prostupu
 
60%
 
60%

 

 Detail prostupu kabelů stěnou/stropem El 90 min

Postup montáže
Vyčistěte prostup. Kabely a kabelové žlaby se musí položit, řádně
upevnit v souladu s normami. Zvlhčete stěny prostupu.
Vložte výplňový materiál (minerální plsť 80 kg/m3). Ponechte na každém
konci prostupu dostatečnou hloubku pro nanesení tmelu.
Vyplňte s CP 611A volný prostor na okraji prostupu do hloubky
30 mm. U stěny z obou stran a u prostupu stropem pouze zespoda.
Doporučuje se používat ruční dávkovač (např. Hilti CS 201-P1).
Vyhlaďte CP 611A pomocí špachtle a vody, aby se vytvořil hladký
povrch. Dokončená ucpávka se musí ponechat 48 hodin v klidu
(doba vytvrzení).
Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení
pro montáž. Prostup by měl být označen identifikačním štítkem.
Štítek umístěte viditelně vedle ucpávky.
 
Postup montáže
 
Spotřeba CP 611A pro prostupy kabelových svazků
v kartuších 310 ml pro hloubku vyplnění 30 mm jednostranně (pro
oboustranné řešení vynásobte 2x tabulkovou spotřebou)

 

Velikost otvoru
Poměr zaplnění prostupu
plocha
průměr
0 %
10%
30%
60%
0,006 m2
90 mm
0,7
0,63
0,49
0,28
0,01 m2
120 mm
1,1
0,99
0,77
0,44
0,015 m2
140 mm
1,5
1,35
1,05
0,60
0,02 m2
160 mm
2,0
1,80
1,40
0,80
0,025 m2
180 mm
2,5
2,25
1,75
1,00
0,03 m2
200 mm
3,1
2,79
2,17
1,24

Spotřeba CP 611A