Obsah

 

Těsnění prostupů potrubí skrze
požárně dělicí konstrukce
 
Kombinované prostupy kabelů a potrubí stěnou El 90 min
 
CP 620 Protipožární pěna
Certifikát AO 204, č. 080-002156 ze dne 22. 10. 2004
Certifikát TSÚS č. 5002A/02/0783/1/C/C04 zo dňa 07. 10. 2002
DIN 4102 T.9, BS 476
 
Oblasti použití
Utěsnění malých až středně velkých otvorů v požárně dělicích konstrukcích.
Trvalé protipožární utěsnění prostupů nehořlavého potrubí do průměru
160 mm.
Trvalé protipožární utěsnění prostupů plastového potrubí do průměru
50 mm.
Pro trvalé protipožární utěsnění prostupů hořlavých a izolovaných
trubek do průměru 250 mm v kombinaci s protipožárními manžetami
CP 644 nebo páskou CP 648.
Trvalé protipožární utěsnění společných prostupů kabelů a potrubí.
Špatně přístupné nepravidelné prostupy instalací.
 
Vhodné podkladové materiály
beton, porobeton, zdivo, sádrokarton.
 
Technické údaje CP 620 protipožární pěna
(při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti)
Stupeň hořlavosti DIN 4102
B1
Obsah kartuše
300 ml
Vypěněný objem
cca 2,2 l
Barva
červená
Doba vytvoření povlaku
cca 35 s.
Řezání možno po cca
1 min
Teplota při zpracování
+10°C až +30°C
Minimální teplota
podklad: +0°C
kartuše: +10°C
Dlouhodobá teplotní odolnost
-30°C až +100°C
Teplota pro skladování
+5°C až +25°C
Doba skladovatelnosti
(při 20 °C a uložení na suchém místě)
 
9 měsíců
Tepelné izolační vlastnosti
- potrubí vytápění
- chlazení
 
0,052 W/mK při 90°C
0,048 W/mK při 20C
Akustická izolace
59 db podle DIN 4109
Požární odolnost dle ČSN EN
13631 ZP4/92 a ZP7/95
 
El 90
 
Bezpečnostní opatření
Při práci s CP 620 používejte ochranné brýle, rukavice a oblečení.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin.
Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti. Požadujte kopii bezpečnostního
listu k materiálu a dodržujte pokyny v něm uvedené.
 
Výrobní program CP 620
 
Popis
Balena po ks
Označení
Číslo výrobku
Protipožární pěna
1
CP 620-300 ml
338722/2
- kartuše obsahuje 2 ks směšovačů a prodlužovaní trubičku
Výtlačná pistole
1
DSC (Karton)
338720/6
Výtlačná pistole
1
DSC (Kufr)
339131/5
 
 
 
Příslušenství:
Směšovač
12
CP 620 - M
338718/0
Prodlužovaní trubička
12
CP 620 - Ext
338716/4
Čistič
1
CFR 1
254359/3
 
Hlavní výhody při použití
Jedno řešení pro všechny typy aplikací.
Velmi snadné použití pro těžko přístupné prostupy.
Řešení bez jakýchkoliv dodatečných nebo předběžných úprav.
Rychlost.
Kouřotěsnost.
Přetíratelné.
Testováno podle ČSN EN 1363-1, ZP 4/92, ZP7/95, BS 476, Part
20, 1987, ÖNORM 3800, DIN 4102 T.9.
 
Nepoužívat na
Prostupy vystavené UV záření a povětrnostním vlivům počasí (vnější
prostředí).
 
Přehled spotřeby CP 620
 
Plocha
prostupu
Rozměry
prostupu
Hloubka
vyplnění
Zaplnění prostupu kabelu
 
0 %
10 %
30 %
60 %
0,005 m2
prům. 90
150
0,3
0,3
0,2
0,1
0,01 m2
prům. 120
150
0,7
0,6
0,5
0,3
0,015 m2
prům. 140
150
1,0
0,9
0,7
0,4
0,02 m2
prům. 160
150
1,4
1,2
1,0
0,5
0,03 m2
prům. 200
150
2,0
1,8
1,4
0,8
0,04 m2
200x200
200
3,6
3,3
2,5
1,5
0,05 m2
200x250
200
4,5
4,1
3,2
1,8
0,01 m2
330x300
200
9,1
8,2
6,4
3,6
0,12 m2
300x400
200
10,9
9,8
7,6
4,4
0,16 m2
400x400
200
14,5
13,1
10,2
5,8
0,24 m2
600x400
200
21,8
19,6
15,3
8,7
 
 
Doporučení pro montáž v souladu se ČSN 1363-1, ZP4/92, ZP 7/95
 
Požární odolnost El 90 min
Masiv. konstrukce
Sádrokarton
Síla vrstvy protipožární pěny CP 620:
-          pro postupy do plochy 300 cm2
-         pro postupy od 300 do 2400 cm2
min.
100 mm
150 min
min.
100 mm
150 min
Minimální tloušťka požárně dělící konstrukce
-          stěna
-         strop
 
100 mm
150 mm
 
100 mm
Max.velikost prostupu
600x400 mm
600x400 mm
Max.vzdálenost k vedlejšímu prostupu
100 mm
100 mm
Prostupy kabelů
Min.vzdálenost kabelu/potrubí
od okraje prostupu
 
 
0 mm
 
 
0 mm
Min.vzdálenost trubek
40 mm
40 mm
Max.zaplnění prostupu
60 %
60 %
Prostupy nehořlavého potrubí
Max. průměr potrubí:
-         ocel, nerez, litina
-         měď
 
 
159 mm
90 mm
 
 
159 mm
90 mm
Hořlavé potrubí
Max.průměr plast.potrubí
bez použití manžet
 
 
50 mm
 
 
50 mm
Max.průměr potrubí s použitím
manžety CP 644 nebo pásky CP 648
 
250 mm
 
250 mm
 Doporučení pro montáž
 
Postup montáže
 
Příprava systému
Při použití je nutné dodržet minimální a maximální hodnoty uvedené
v tabulce „Doporučení pro montáž”.
Vyčistěte prostup. Okraje prostupu musí být zbaveny prachu
a mastnoty.
Kartuši CP620 držte svisle víčkem nahoru a odšroubujte uzávěr.
Nasaďte směšovač a pečlivě jej našroubujte na kartuši.
Výtlačnou pistoli odaretujte a vytáhněte tlačný píst.
Kartuši CP 620 vložte do výtlačné pistole.
Při nízkých teplotách je nutné uskladnit CP 620 při pokojové teplotě.
Několikrát stiskněte pistoli dokud se ve směšovači neobjeví jasně
červená pěna.
 
Aplikace protipožární pěny do otvoru.
Dávkovací pistolí vyplňte prostor otvoru.
Rychlým dávkováním získáte pěnu v tekuté konzistenci. Vhodné pro
prostupy zaplněné trubkami. Pěna dokonale zateče a expanduje
mezi trubkami.
Pomalým dávkováním získává pěna hustou konzistenci. Lépe se
vyplňují velké otvory. Vhodná technika pro velké nezaplněné otvory.
Postupně vyplníme celý otvor od spodní do vrchní strany otvoru.
 
Dodatečná instalace
Pro dodatečné vytvoření prostupů pro potrubí vyvrtejte prostup dle
rozměrů potrubí.
Dodatečně protažené potrubí dotěsněné opět protipožární pěnou
620 CP.
 
Přerušení práce a výměna směšovače
Při pomalém vytlačování pěny z kartuše nebo při krátkém přerušení
práce dojde k vytvrzení pěny ve směšovači.
Pro vytlačení zbytku z použité kartuše je nutné rychle vyměnit směšovač
s vytvrzelou pěnou za nový.
Přebytečnou vytvrzenou pěnu lze odříznout a použít jako výplňový
materiál do dalšího prostupu.
Po ukončení práce lze kartuši s vytvrzelým směšovačem pro použití
krátkodobě uskladnit.
V žádném případě nezkracujte délku směšovače.
 
Doporučení
Pro těžko přístupné prostupy instalací použijte prodlužovací trubičku.
Přebytečná odstraněná nebo odřezaná pěna může být použita do
dalších prostupů jako výplňový materiál.
 
Těsnění otvorů v konstrukcích tenčích než je vrstva protipožární
pěny CP 620 (viz tabulka doporučení pro montáž)
Pomocí vhodného materiálu vytvořte v konstrukci rám umožňující
dodržení tloušťky vypěněné ucpávky (např. sádrokarton atd.).
Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte
viditelně vedle ucpávky.