Obsah

 

Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích

 

  Oblast použití:

  • Utěsnění spár tam, kde je nutné vyhovět přísným požárně preventivním požadavkům.
  • Těsnění dilatačních a konstrukčních spár.
  • Styčné spáry sádrokartonových konstrukcí.
  • Spáry mezi betonovými a ocelovými částmi konstrukcí, spáry u sádrokartonových stěn.
  • Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo, sádrokatron atd.