Obsah

Havarijní taška ADR pro přepravu agresivních látek v cisternách a jiných obalech

 

HS ADR - CH - CHEMICKÁ

10x chemická sorpční rohož

  2x chemický sorpční had

  1x granule Plug and Dike 5 litrů

  1x havarijní tmel Plug and Dike

  1x ruční nejiskřivá svítilna včetně monočlánků

  1x chemicky odolná ochranná kombinéza

  1x rukavice kyselinovzdorné

  1x ochranné brýle

  1x ochranný respirátor

  1x kapalina pro výplach očí

  2x pytel na použité sorbenty

  2x výstražná nálepka "Nebezpečný odpad"

  1x výstražná reflexní vesta

  2x výstražný trojúhelník