Obsah

Havarijní taška ADR pro přepravu ropných látek v cisternách a jiných obalech

 

HS ADR - O - OLEJOVÁ

10x olejová sorpční rohož

  2x olejový sorpční had

  1x nepropustná sorpční rohož 100x100 cm

  1x havarijní tmel Plug and Dike

  1x ruční nejiskřivá svítilna včetně monočlánků

  1x chemicky odolná ochranná kombinéza

  1x ochranné latexové  rukavice

  1x ochranné brýle

  1x ochranný respirátor

  1x kapalina pro výplach očí

  2x pytel na použité sorbenty

  2x výstražná nálepka "Nebezpečný odpad"

  1x výstražná reflexní vesta

  2x výstražný trojúhelník