Obsah

Jako další sortiment nabízíme havarijní ADR soupravy určené pro autodopravce na vybavení jejich vozidel převážejících nebezpečné látky

 

 

VÝBĚR VHODNÉ SOUPRAVY

 

ÚKLIDOVÁ - ropné výrobky, chladící kapaliny, mléko, pivo, saponáty a jiné neagresivní

                   látky

OLEJOVÁ - ropné výrobky na vodní hladině i na pevném povrchu

CHEMICKÁ - chemikálie všeobecně na pevném povrchu