Obsah

SORBENTY KAPALIN

prostředky pro řešení provozních nebo havarijních úniků kapalin

- moderní, ekologické a zdravotně nezávadné sorbenty kapalin

- nezbytný doplněk tam kde dochází k provozním únikům kapalin

- důležitý pomocník pro složky, zabývající se likvidací úniků na komunikacích, vodních tocích a vodních plochách

 

SYPKÉ SORBENTY

- slouží k likvidaci menšího množství kapalin

TEXTILNÍ SORBENTY

- vhodné při likvidaci úniku většího množství kapalin