Obsah

ABSODAN

SPILKLEEN

Vysoce porézní granule. Zajišťují velmi

dobré sorpční vlastnosti a rychlou sorpci.

Lze jej použít především pro úklid kapalin z vozovky a dopravních komunikací. 

Lze jej použít na všechny kapaliny s výjimkou kyseliny fluorovodíkové.

* Typ O

DN 1- Absodan Plus

Drobné granule stejné velikosti.
Balení: 10 kg v pytli z pevného plastu

s držadlem
Sorpční kapacita balení: 13 litrů

SK 2 - Spilkleen plus

Sorbent pro úklid ropných výrobků, emulzí, chladicích kapalin, atd.

Balení: 10 kg v pytli z pevného plastu s výsypkou

Sorpční kapacita: 11 litrů

* Typ G

DN 2 - Absodan Universal
Směs granulí různé velikosti.
Balení: 20 kg v pytli z pevného plastu
Sorpční kapacita: 25 litrů

SK 4 - Spilkleen Oil Selective

Lze jej použít jen na ropné látky a to i pro jejich sběr z vodní hladiny. Je plně biologicky odbouratelný a spalitelný v libovolné spalovně.Vhodný pro vodohospodáře a hasičské sbory.

Balení: 5 kg v pytli z pevného plastu s výsypkou

Sorpční kapacita: 13 litrů

* Typ O

DN 3 - Absodan Super Plus
Jemné granule stejné velikosti.
Balení: 10 kg v pytli z pevného plastu
Sorpční kapacita: 13 litrů

SK 1 - Spilkleen Granules

Sorbent pro všeobecné použití.

Vhodný pro sorpci kyselin, zásad, ropných látek i  vody. Zcela nehořlavá směs granulí různých velikostí.Lze použít i k neutralizaci kyselin.

Balení: 18 kg v pytli z pevného plastu s výsypkou
Sorpční kapacita balení: 12 litrů

* Typ U

 

*Typ
G

úklidový sorbent
(General Maintenance)

pro neagresivní kapaliny (olej, nafta, benzín, emulze, chladicí a brzdové kapaliny)
- úklidový
O

olejový sorbent
(Oil Only)

pouze pro ropné výrobky (olej, nafta, benzín) - plave na vodní hladině
- hydrofobní
U

chemický sorbent
(Universal)

pro všechny kapaliny (olej, kyseliny, louhy, emulze)
- hydrofilní