Obsah

                            

CP 606 Akrylátový protipožární tmel

Těsnění spáry El 90 min

 

Certifikát AO 204 č. 080-002152 ze dne 11. 6. 2004

DIN 4102 T.2, BS 476

 

Oblasti použití

Utěsnění spár tam, kde je nutné vyhovět přísným požárně preventivním

požadavkům.

Těsnění dilatačních a konstrukčních spár.

Styčné spáry sádrokartonových konstrukcí.

Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo, sádrokarton

atd.

 

Hlavní výhody při použití

Vynikající odolnost vůči chemikáliím, povětrnostním vlivům,

včetně odolnosti vůči ozónu, ultrafialovému záření a teplotním

extrémům.

Snadno zpracovatelný a přetíratelný.

Chemicky neutrální.

Kouřotěsnost a odolnost vůči vlhkosti.

Bez rozpouštědel a halogenů, bez zápachu a nejedovatý.

Testováno podle BS 476, Part 20, 1987, ÖNORM 3800, DIN 4102

T.1, DIN 4102 T.2, BS 5889 z 1989.

 

Nepoužívat na

Prostupy kabelů a potrubí.

Místa vystavená trvalému tlaku vody.

Asfalt, přírodní i umělý kámen, podklad vystavený silnému mechanickému

namáhání (např. spáry v podlahách).

 

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.

Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou

pomoc.

Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

 

Technické údaje

CP 606 akrylátový protipožární tmel

(při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti)

 

Stupeň hořlavosti ČSN/STN 730862

C3

Chemický základ

Akrylát

Barva

Bílá, černá, šedá, béžová

Objemová hmotnost

Cca 1,5 g/m3

Doba vytvoření povlaku

Cca 15 min

Teplota při zpracování

+5°C až +40°C

Doba tvrzení

2 mm/3 dny

Pevnost v tahu (modul pružnost 100%)

Cca 0,60 N/mm2

Schopnost pohybu spáry

Max. 120%

Šířka spáry

10 až 30 mm

Doba skladovatelnosti

(při 20 °C a uložení na suchém místě)

Chránit před mrazem

12 měsíců

Teplotní odolnost

-40 až +80°C

 

Výrobní program CP 606

 

Popis

Označení

Číslo výrobku

Ruční vytlačovací přístroj

CP 201-P1

225555/2

Akrylátový protipožární tmel bílý 310 ml

CP 606

310638/2

Akrylátový protipožární tmel bílý 580 ml

CP 606

310640/8

 

                                                                        Výrobní program

CP 606 Akrylátový protipožární tmel

  Masivní stropní konstrukce  Masivní stěna

 

 

CP 606 Akrylátový protipožární tmel

Detail dilatační spáry – masivní

stropní konstrukce El 90 min

Detail dilatační spáry –

masivní stěna El 90 min

 

Doporučení pro montáž ucpávky

 

 

Požární odolnost

EL 90 min

Stěna

(mm)

Strop

(mm)

a

Šířka spáry min.

Šířka spáry max.

10

30

10

30

b

Hloubka vyplnění min.

Hloubka vyplnění max.

10

20

oboustranně

10

20

pouze shora

c

Min. tloušťka stěny/stropu

100

100

 

Protipožární elastický tmel Hilti CP 601 S

Minerální plsť 80 – 100 kg/m3

Stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000 °C

 

 Postup montáže

 

Postup montáže

Vyčistěte spáru. Okraje spáry musí být v dobrém stavu, suché bez

prachu a mastnoty.

CP 606 přilne k většině materiálů (beton, zdivo, sklo, kov atd.)

bez použití podkladového nátěru (primeru). Na porézní materiál

se doporučuje používat podkladový nátěr.

Vložte výplňový materiál (minerál. plsť) a nechte dostatečnou hloubku

ve spáře pro vyplnění tmelem (min. 10 mm, max. 20 mm).

Naneste protipožární tmel z obou stran spáry. Doporučuje se používat

ruční dávkovač (např. Hilti CS 201-P1).

Vyhlaďte tmel. Použijte mýdlovou vodu a pečlivě uhlaďte prstem

nebo úzkou špachtlí, aby se získal konkávní povrch. Doba pro

zpracování tmelu CP 606 je 10 až 30 minut.

Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení

pro montáž.

Spára by měla být označena identifikačním štítkem. Štítek umístěte

viditelně vedle ucpávky.

 

 

Spotřeba CP 606 pro 1 mb spáry v ks kartuších 310 ml

pro jednostranné těsnění spár (pro oboustranné 2x tabulková spotřeba)

 

Hloubka vyplnění (mm)

Šířka spáry (mm)

10

15

20

25

30

10

0,32

0,48

-

-

-

15

0,48

0,73

0,97

-

-

20

0,65

0,97

1,29

1,61

1,94

 

 Těsnění spár mezi stropní konstrukcí a opláštěním