Obsah

 

Těsnění prostupů plastového
a nehořlavého izolovaného potrubí skrze
požárně dělicí konstrukce
 
Prostup plastového potrubí stěnou El 120 min
CP 648E Protipožární zpěňující páska
Certifikát AO 204 č. 080-001750 ze dne 16. 1. 2004
Certifikát TSÚS č. 5002A/04/0133/1/C/C04 zo dňa 12. 2. 2004
 
Oblasti použití
Prostupy plastových trubek od průměru 20 mm do 160 mm.
Prostupy nehořlavých trubek s hořlavou izolací na povrchu.
 
Zásady aplikace
Betonové, porobetonové, zděné a sádrokartonové konstrukce.
Stěny: ovinutí po obou stranách konstrukce.
Stropy: ovinutí páskou umístěné u spodní strany stropu.
PVC, PP, ABS, PE.
 
Nepoužívat na
Nehořlavé potrubí.
Venkovním prostředí.
 
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte odděleně od potravin.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.
 

Technická data

CP 648E Protipožární zpěňující pásky

Chemický základ
akrylátový polymer
Objemová hmotnost
1,35g/m2
Teplota pro skladování
-5°C až +30°C
Teplota při aplikaci
-5°C až +40°C
Teplotní odolnosti
-20°C až +100°C
Expanze v případě požáru při teplotě okolo
160°C
Schopnost expanze
1:40
Stupeň hořlavosti podle ČSN 730862
B

 

Hlavní výhody při použití

10 m dlouhá a 45 mm široká role zpěňující pásky umožňuje univerzální
použití pro průměry plastového potrubí od 20 do 160 mm.
Vysoce výkonný zpěňující materiál. Během požáru vypěnní a expanduje
v poměru 1:40.
Velmi rychlá montáž. Výrobek je opatřen lepicí vrstvou.
Snadná montáž bez nářadí a speciálního vybavení.
Malá tloušťka zpěňujícího materiálu pro snadné použití v případě
těsných spár okolo potrubí.
Neobsahuje halogeny a rozpouštědla.
Odolné vůči vlhkosti.

 

CP 648E Protipožární zpěňující páska
Popis
Množství
Označení
Číslo výrobku
Protipožární zpěňující páska
10 m
CP 648-E W 45/1,8“
304310/6
 
 Protipožární zpěňující páska
 
Doporučení pro montáž ucpávky v souladu s ČSN EN 1366-3

Masivní stěna
Požární odolnost El 120 min
(beton, porobeton, zdivo...)
tloušťka
min. 100mm
použití 2x z obou
stran konstrukce
Sádrokarton
požární odolnost EI 120 min
tloušťka
min. 100mm
použití 2x z obou
stran konstrukce
Stropní konstrukce
požární odolnost EI 120 min
tloušťka
min. 150mm
použití 1x na spod.
straně konstrukce
Min. vnější průměr trubky
Max. vnější průměr trubky
(všechny typy trubek)
20mm
160mm
 
 PVC, PP, PE, ABS
Izolované potrubí
Cu max.průměr
Ocel max.průměr
vnější průměr
88,9mm
114,3mm
tloušťka izolace
max. 45mm
max. 45mm

 Postup montáže stěna

 Postup montáže strop

Příprava otvoru
Připravte otvor ve stěně/stropě pro prostupující instalaci. Zvolte
správný rozměr s ohledem na vnější rozměr potrubí a tloušťku zpěňujícího
pásku CP 648E.
 
Očištění plastového potrubí
Expanze zpěňujícího materiálu uzavírá během požáru plastové
potrubí. Znečištění na potrubí, např. zbytky malty, mohou tuto reakci
zpomalit, a proto je nezbytné je v místě použití zpěňující pásky
CP 648E před aplikací očistit.
 
Instalace pásky
Nejdříve zkontrolujte spáru okolo potrubí, zda neobsahuje nečistoty
a má odpovídající šířku.
Zvolte délku pásky, která odpovídá vnějšímu rozměru plastové trubky.
Viz aplikační tabulka dole. Strhněte krycí folii z lepicí vrstvy.
Pásku oviňte okolo potrubí lepicí vrstvou směrem k potrubí. Zatlačte
pásku CP 648E do prostoru spáry v konstrukci okolo potrubí.
Pro požární odolnost EI 120 instalujte pásku z obou stran konstrukce.
 
Utěsnění prostupů kouře a plynů
Zbývající mezery mezi páskou a konstrukcí dotěsněte protipožárním
tmelem CP 606. V případě větší šířky spár použijte protipožární maltu.
Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení
pro montáž. Prostup by měl být označen identifikačním štítkem.
Štítek umístěte viditelně vedle ucpávky.
 
Aplikační tabulka (jednostranná spotřeba)

Průměr
potrubí
prostupu
Rozměry výrobku
Doporučený průměr
vyvrtaného prostupu
(mm)
Počet
vrstev
Délka
(mm)
Počet ks potrubí
z 10 m role
50
1
170
58
67
63
1
210
47
77
75
1
250
40
92
90
2
640
15
112
110
2
755
13
132
125
2
855
11
152
160
3
1660
6
202