Obsah

 

Těsnění prostupů plastového potrubí
skrze požárně dělicí konstrukce
CP 611A Zpěňující protipožární tmel
Certifikát AO 204 č. 080-001222 ze dne 30. 6. 2003
Certifikát TSÚS č. A8.1/01/1390/1/C/C04 zo dňa 20. 12. 2001
DIN 4102 T.2, BS 476
 
Prostup plastového potrubí do 50 mm stěnou EL 90 min Prostup izolovaného potrubí stěnou El 90 min
Oblasti použití
Prostupy plastového potrubí (všechny běžně používané plastové
trubky) do průměru 50 mm.
Prostupy kovového potrubí a izolovaného potrubí.
Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sádrokarton
atd.
Trvalé utěsnění prostupů kabelových tras, zejména pro malé prostupy
ve stěnách a stropech (až do 300 cm2), jednotlivých kabelů i kabelových
svazků.
 
Nepoužívat na
Prostupy plastového potrubí o průměru větším než 50 mm.
Stavební materiály, které uvolňují olej nebo změkčovadla (impregnované
dřevo, těsnicí materiály na bázi oleje, surová nebo speciálně
vulkanizovaná guma).
Povrchy ponořené ve vodě.
 
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin.
Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.
 
Technické údaje
CP 611 A zpěňující protipožární tmel
 
(při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti)
Stupeň hořlavosti ČSN/STN 730862
B
Chemický základ
zpěňující
akrylát - disperze
Barva
šedá
Objemová hmotnost
cca 1,3 g/cm3
Doba vytvoření povlaku
cca 10 min.
Teplota při zpracování
+5°C až +40°C
Doba tvrzení
2 mm/3 dny
Doba skladovatelnosti
(při 20°C a uložení na suchém místě)
chránit před mrazem
12 měsíců
Teplotní odolnosti
-40 až +140°C
 
Výrobní program CP 611A
 
Výrobní program
 
Popis
Označení
Číslo výrobku
Ruční vytlačovací přístroj
CO 201-P1
225555/2
Zpěňující protipožární tmel šedý 310 ml
CP 611A
220351/2
 
Hlavní výhody při použití
Dobrá zpracovatelnost díky husté konzistenci.
Široké možnosti použití (kabely, plastové a kovové potrubí).
Odolný vůči povětrnostním vlivům (venkovní použití).
Kouřotěsnost a odolnost vůči vlhkosti.
Neobsahuje rozpouštědla a halogeny, bez zápachu a nejedovatý.
Testováno podle BS 476, Part 20, 1987, ÖNORM 3800, DIN 4102
T.1, DIN 4102 T.2, BS 5889 z 1989.
 
 
 
CP 611A Zpěňující protipožární tmel
 
Detail prostupu kabelů a platového potrubí stěnou/stropem El 90 min      Doporučení pro montáž
 
Doporučení pro montáž ucpávky v souladu se ZP 4/92 a ZP 7/95
  
 
Požární odolnost
EL 90 min
Stěna
(mm)
Strop
(mm)
1
Min. tloušťka stavební konstrukce
100
100
2
Max. velikost ucpávky:
Průměr (mm)
Plocha (cm2)
 
200
300
 
200
300
3
Min. vzdálenost
sousedních prostupů
 
200
 
200
4
Hloubka vyplnění (CP 611A) El 90 min
30
30
5
Min. vzdálenost plast. trubek
od okraje prostupu
 
20
 
20
6
Minerální plsť 80 – 100 kg/m3
Stupeň hořlavosti A nebo B
Bod tavení přes 1000°C
celý
vnitřní
prostor
celý
vnitřní
prostor
7
Max. zaplnění prostupu
60%
60%
 
 Postup montáže
 
Postup montáže
 
Vyčistěte prostup. Potrubní rozvody se musí položit, řádně upevnit
v souladu s normami. Zvlhčete stěny prostupu.
Vložte výplňový materiál (minerální plsť 80 kg/m3). Ponechte na každém
konci prostupu dostatečnou hloubku pro nanesení tmelu.
Vyplňte s CP 611A volný prostor na okraji prostupu do hloubky
30 mm. U stěny z obou stran a u prostupu stropem pouze zespoda.
Doporučuje se používat ruční dávkovač (např. Hilti CS 201-P1).
Vyhlaďte CP 611A pomocí špachtle a vody, aby se vytvořil hladký
povrch. Dokončená ucpávka se musí ponechat 48 hodin v klidu
(doba vytvrzení).
Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení
pro montáž. Prostup by měl být označen identifikačním štítkem.
Štítek umístěte viditelně vedle ucpávky.
 
 
Spotřeba CP 611A pro prostupy kabelových svazků
v kartuších 310 ml pro hloubku vyplnění 30 mm jednostranně (pro
oboustranné řešení vynásobte 2x tabulkovou spotřebou)
 
Velikost otvoru (mm)
Vnější průměr potrubí (mm)
 
20
25
32
40
55
52
0,18
 
 
 
 
62
0,27
0,25
0,23
 
 
72
0,36
0,35
0,33
0,29
 
82
0,48
0,46
0,43
0,39
0,33
92
 
0,60
0,57
0,52
0,47
102
 
 
0,66
0,67
0,57
110
 
 
 
0,80
0,73