Obsah

Těsnění prostupů nehořlavého potrubí

skrze požárně dělicí konstrukci

Prostup kovového potrubí stěnou EL 180 min                                        

CP 601S Elastický protipožární tmel

Certifikát AO 204 č. 080-001219 ze dne 30. 6. 2003

Certifikát TSÚS č. A8.1/01/1389/1/C/C04 zo dňa 20. 12. 2001

DIN 4102 T.2, BS 476

Oblasti použití

Prostupy nehořlavého potrubí.

Utěsnění dilatačních a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích.

Zasklívání.

Styčné spáry sádrokartonových konstrukcí.

Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo, sádrokarton

atd.

Nepoužívat na

Prostupy plastových a kovových trubek s hořlavou izolací, kde ji

nelze odstranit (např. chlazení).

Prostupy kabelů.

Místa vystavená trvalému tlaku vody.

Asfalt, přírodní i umělý kámen, podklad vystavený silnému mechanickému

namáhání (např. nezakryté spáry v podlahách).

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.

Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékaře.

Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

 

Technické údaje

CP 601S elastický protipožární tmel

(při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti)

Stupeň hořlavosti ČSN/STN 730862

B

Chemický základ

silikon

Barva

bílá, šedá

Objemová hmotnost

cca 1,3 g/cm3

Doba vytvoření povlaku

cca 15 min.

Teplota při zpracování

+5°C až +40°C

Doba tvrzení

2 mm/3 dny

Pevnost v tahu (modul pružnosti) 100%

cca 0,60 N/mm2

Schopnost pohybu spáry

cca 25%

Šířka spáry

5 až 100 mm

Doba skladovatelnosti

(při 20°C a uložení na suchém místě)

chránit před mrazem

12 měsíců

Teplotní odolnost

-30 až +160°C

 

Výrobní program CP 601S

 

Popis
označení
Číslo výrobku
Ruční vytlačovací přístroj
CP 201-P1
225555/2
Elastický protipožární tmel bílý 310 ml
CP 601S
310633/3
Ruční vytlačovací přístroj na eko balení
CS 270-P1
89160
Elastický protipožární tmel bílý 600 ml
CP 601S
310637/4

 

 Detail prostupu kovového potrubí

 

Doporučení pro montáž ucpávky v souladu se ZP 7/92
 

Výrobní program CP 601S

 
Požární odolnost
EL 180 min
Stěna
(mm)
Strop
(mm)
a
Šířka spáry min.
Šířka spáry max.
 
 
b
Hloubka vyplnění min.
Hloubka vyplnění max.
 
 
c
Min. tloušťka stěny/stropu
 
 
CP 601S 
f
 
e
Protipožární elastický tmel Hilti CP 601S
Minerální plsť 80 – 100 kg/m3
Stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C
Beton zdivo, sádrokarton, pórobeton

 

 Postup montáže

Postup montáže
Vyčistěte spáru okolo potrubí. Okraje spáry musí být v dobrém
stavu, suché bez prachu a mastnoty.
CP 601S přilne k většině materiálů (beton, zdivo, sklo, kov atd.) bez
použití podkladového nátěru (primeru). Na porézní materiál se doporučuje
používat podkladový nátěr.
Vložte výplňový materiál (minerál. plsť) a nechte dostatečnou hloubku
ve spáře pro vyplnění tmelem (min. 6 mm).
Naneste protipožární tmel z obou stran spáry. U stropní konstrukce
stačí aplikovat vrstvu CP 601S pouze shora. Doporučuje se používat
ruční dávkovač (např. Hilti CS 201-P1).
Vyhlaďte tmel. Použijte mýdlovou vodu a pečlivě uhlaďte prstem
nebo úzkou špachtlí, aby se získal konkávní povrch. Doba pro zpracování
tmelu CP 601S je 10 až 30 minut.
Dokončenou ucpávku nechte 48 hod. v klidu (doba vytvrzení).
Ucpávka kovových trubek bez vnější izolace zajišťuje pouze celistvost
utěsnění, v případě, že má být zajištěna i izolační schopnost,
opatřete trubky izolací z minerální plsti do vzdálenosti 500 mm od
prostupu (na obě strany). Izolaci fixujte nehořlavým materiálem
(drát, kov. stahov. pásky).
Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení
pro montáž.
Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte
viditelně vedle ucpávky.

 

Prostup kovového potrubí stropem EL 180 min

 

Spotřeba CP 601S pro prostupy kovových trubek v kusech, kartuší
310 ml, při hloubce vyplnění 10 mm pro jednostranné těsnění spáry
 

Velikost otvoru (mm)
Vnější průměr potrubí (mm)
 
20
32
50
82
100
40
0,03
 
 
 
 
52
0,05
0,04
 
 
 
67
0,1
0,07
 
 
 
82
 
0,13
0,08
 
 
107
 
 
0,15
0,09
 
132
 
 
 
0,12
0,12
150
 
 
 
 
0,24