Obsah

Nejvhodnější místo pro jejich umístění
 
1.                  nejlépe ve všech obytných místnostech bytu, domu + garáží
2.                  v případě montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např: chodbě(kam ústí jednotlivé místnosti)
3.                  v místnostech vždy doprostřed stropu(dle doporučení min. Ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy
4.                  v bytových domech, ubytovnách i ve společných prostorech každého podlaží domu
5.                  na místech s předpokládaným vznikem požáru ( garáže, dílny)
 
 
 
Nevhodné umístění
 
1.                  prašné a vlhké prostory
2.                  blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla
3.                  vrcholy půdních prostorů střech tvaru „A“
4.                  prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů