Obsah

ZDROJE VODY

 

Popis: nadzemní požární hydrant

Materiál: fólie

Popis: stanoviště pro čerpání vody

přenosnými stříkačkami

Materiál: fólie

Popis: podzemní požární hydrant

Materiál: fólie

Popis: otevřená požární nádrž

Materiál: fólie

Popis: nástěnný požární hydrant

Materiál: fólie

Popis: podzemní požární nádrž

Materiál: fólie

Popis: studna s možností použití

při zdolávání požáru

Materiál: fólie

Popis: vodojem

Materiál: fólie

Popis: stanoviště pro čerpání vody

automobilovými stříkačkami

Materiál: fólie

Popis: kanalizační vstup, že kterého

možno čerpat vodu

Materiál: fólie

 

POŽÁRNÍ POTRUBÍ

 

Popis: vyústění nezavodněného potrubí

Materiál: fólie

Popis: vedlejší uzávěr plynu

Materiál: fólie

Popis: čerpací st.(pož.vody),

st. pro zvyšování tlaku vody,

čerpací stanice SHZ (vodní)

Materiál: fólie

Popis: hlavní uzávěr hořlavých kapalin

Materiál: fólie

Popis: hlavní úzávěr vody v podniku

Materiál: fólie

Popis: vedlejší uzávěr hořlavých kapalin

Materiál: fólie

Popis: vedlejší uzávěr vody

Materiál: fólie

Popis: hlavní vypínač elektrického proudu v podniku

Materiál: fólie

Popis: hlavní uzávěr plynu v podniku

Materiál: fólie

Popis: vedlejší vypínač elektrického proudu

Materiál: fólie

 

SKLADY

 

Popis: obecná výstraha

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí - zdraví škodlivé, dráždivé

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí výbuch

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí - toxické, jedovaté

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí - tlaková

lahev s nehořlavým plynem

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí - radiotaktivní záření

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí- vysoká hořlavost

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí - žíravost, poleptání

Materiál: fólie

Popis: nebezpečí - samovznětlivá látka,

chemická nebo vyzikální nestálost,oxidační účinky

Materiál: fólie

 

EVAKUACE

 

Popis: rozvodna, trasonormovna,

kabelová komora

Materiál: fólie

Popis: ústředna EPS (hlavní)

Materiál: fólie

Popis: výtah

Materiál: fólie

Popis: místo, odkud lze řídit nebo vyhlásti evakuaci

Materiál: fólie

Popis: Tlačítko pro ovládání akustického

poplachového zařízení

Materiál: fólie

Popis: místo, kde se soustřeďují evakuované osoby, zvířata, materiál

Materiál: fólie

Popis: telefonní přístroj (telefonní stanice)

pro vnitřní styk, spojení přímo se závodní

ohlašovnou požáru

Materiál: fólie

 

KOMUNIKACE, HAŠENÍ

 

Popis: "Zákaz vjezdu"

Materiál: fólie

Popis: hl.vchod do objektu,

podniku, popř.začátek

vnitřní zásahové cesty

Materiál: fólie

Popis: Ojedinělý strom,

jehličnatý

Materiál: fólie

Popis: vedlejší vchod do objektu,

podniku, popř.začátek

vnitřní zásahové cesty

Materiál: fólie

Popis: Jehličnatý les

Materiál: fólie

Popis: Požární žebřík s ochranným

košem a suchovodem

Materiál: fólie

Popis: Ojedinělý strom,

listnatý

Materiál: fólie

Popis: Požární žebřík s ochranným

košem, odpočívadlem a suchovodem

Materiál: fólie

Popis: listnatý les

Materiál: fólie

Popis: Zákaz hašení vodou

Materiál: fólie

Popis: zdravotnická pomoc

Materiál: fólie

 

POŽÁRNÍ DOKUMENTACE

 

Popis: požární větrání

Materiál: fólie

Popis: prostor chráněný SHZ na CO2

Materiál: fólie

Popis: lafetová proudnice

Materiál: fólie

Popis: strojovna práškového SHZ

Materiál: fólie

Popis: zapěňovací otvor

Materiál: fólie

Popis: prostor chráněný práškovým SHZ

Materiál: fólie

Popis: strojovna vodního SHZ

Materiál: fólie

Popis: pěnový pojízdní HP

Materiál: fólie

Popis: prostor chráněný vodním SHZ

Materiál: fólie

Popis: sněhový pojízdní HP

Materiál: fólie

Popis: strojovna pěnového SHZ

Materiál: fólie

Popis: práškový pojízdní HP

Materiál: fólie

Popis: prostor chráněný pěnovým SHZ

Materiál: fólie

Popis: tlačítko pro ovládání požárního větrání

Materiál: fólie

Popis: strojovna halonového SHZ

Materiál: fólie

Popis: strojovna ventilace, klimatizace

Materiál: fólie

Popis: prostor chráněný halonovým SHZ

Materiál: fólie

Popis: prostor s nucenou ventilací

Materiál: fólie

Popis: strojovna SHZ na CO2

Materiál: fólie

Popis: skříň na hasicí zařízení

Materiál: fólie

 

Objednávky: FEHAS s.r.o., p. Komárek tel. 731102660