Obsah

Popis: Pravidla bezpečné práce pro soustruhy

Materiál: fólie/plast

Popis: Všeobecné bezpečnostní

předpisy

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro vrtačky

Materiál: fólie/plast

Popis: Při práci na brusce dodržuj

pravidla

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro stojanové brusky

Materiál: fólie/plast

Popis: Hl.zásady bezp.předpisů

pro svařování a řezání p lamenem

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro svařování plamenem

Materiál: fólie/plast

Popis: Obsluha výkonových            transformátorů

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro svařování elektrickým obloukem

Materiál: fólie/plast

Popis: Desatero pro jeřábníky

Materiál: fólie/plast

Popis : Pravidla při zvedání břemen je

zakázáno

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla pro obsluhu

ektrických pohonů

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla pro obsluhu el.zařízení

Materiál: fólie/plast

Popis: Správné použítí hasicího

přístroje halonového

Materiál: fólie/plast

Popis: Správné použití hasicího přístroje

s náplní CO2 S6

Materiál: fólie/plast

Popis: Správné použití hasicího  

přístroje s náplní CO2 S1,5

Materiál: fólie/plast

Popis: Správné použití hasicího přístroje  pěnového

Materiál: fólie/plast

Popis: Správné použití hasicího

přístroje vodního

Materiál: fólie/plast

Popis: Správné použití hasicího přístroje

práškového

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce

pro mechanické nůžky

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro pásové pily na dřevo

Materiál: fólie/plast

Popis: Zásady bezpečnosti

práce v lakovnách

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro

kotoučové pily na dřevo

Materiál: fólie/plast

Popis: Používání hořlavých kapalin na pracovišti

Materiál: fólie/plast

Popis: Hlavní zásady bezpečnosti práce při

obsluze obráběcích strojů na kovy

Materiál: fólie/plast

Popis: Bezpečnost a hygienické

zásady při používání

kapalin u obráběcích strojů

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro frézky

Materiál: fólie/plast

Popis: Dřevoobráběcí stroje -

zásady bezpečnosti práce

Materiál: fólie/plast

Popis: Provoz zásobníků na sypké materiály

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce 

v akumulátorovnách

Materiál: fólie/plast

Popis: Pravidla bezpečné práce pro kovové tlakové láhve na plyny

Materiál: fólie/plast

Popis: Zásady bezpečnosti           práce na hydraulických lisech

Materiál: fólie/plast

Objednávky: FEHAS s.r.o., p. Komárek tel. 731102660