Navigace

Obsah

Silniční panely - použití

Silniční panely se používají pro výstavbu dočasných (např. staveništních), objížďkových komunikací
a dočasných dopravních parkovacích, průmyslových a jiných ploch.
Silniční panely jsou vyráběny v několika výškách, závěsná manipulační oka jsou umístěna při rozích každého panelu. Podklad vozovky ze silničních dílců se provádí především z nestmelených materiálů),
při neúnosném podloží se použije stabilizace. Pro ložní vrstvu se používá drobné kamenivo je možno pro zlepšení podmínek pokládky vytvořit suchou směs drobného kameniva s cementem nebo popílkem.
Pro vyplnění spár mezi panely se doporučuje drobné kamenivo nebo jeho směs s cementem.
Pro odvedení srážkových vod se panely ukládají v příčném sklonu 3 %. Pro lepší spolupůsobení a prostorovou stabilitu panelů se doporučuje závěsná manipulační oka svázat. Při opakovaném použití panelů se musí závěsná manipulační oka chránit proti korozi asfaltovým nátěrem nebo nástřikem.
 
Rozměr panelu ve výšce 150 mm
Hmotnost
3000/1000/150 mm
hmotnost: 1115 kg
3000/1500/150 mm
hmotnost: 1688 kg
3000/2000/150 mm
hmotnost: 2250 kg
3000/990/150 mm
hmotnost: 1113 kg
3000/1190/150 mm
hmotnost: 1340 kg
Rozměr panelu ve výšce 200 mm
Hmotnost
3000/1000/200 mm
hmotnost: 1485 kg
3000/1200/200 mm
hmotnost: 1785 kg
3000/1500/200 mm
hmotnost: 2235 kg
3000/2000/200 mm
hmotnost: 2985 kg
Rozměr panelu ve výšce 180 mm
Hmotnost
3000/1000/180 mm
hmotnost: 1310 kg
3000/2000/180 mm
hmotnost: 2700 kg
Rozměr panelu ve výšce 215 mm
Hmotnost
3000/1000/215 mm
hmotnost: 1613 kg
3000/1500/215 mm
hmotnost: 2419 kg
3000/2000/215 mm
hmotnost: 3225 kg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osazení a spoje:
Silniční panely se osazují jeřábem na srovnaný a zhutněný terén, nejlépe do pískového lože.
Z podkladu zejména nesmí vyčnívat kameny nebo jiné tvrdé lokální výstupky.
 
Podrobnosti:
Velkou výhodou prefabrikovaných silničních panelů je, že mohou být velmi snadno a rychle rozebrány a opět použity na jiném místě.