Navigace

Obsah

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.
 
 
Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2011 

 

Počet zaměstnanců 25 50 200 500
PP ZPS (4%) osob 1 2 8 20
Roční povinný podíl při nesplnění PP (v tis. Kč) 58 116 466 1166
Ekvivalent PP odebráním zboží (v tis. Kč bez DPH) 163 326 1306 3265
 
PP — povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2010 ve výši 23.324,00 Kč.  
 
Příklady způsobu výpočtu
V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz §15 vyhláška č. 518/2004 ) je pro letošní kalendářní rok 46, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4% z 46 je 1,84; zaokrouhleno matematicky na 2).
 
Máte tedy zákonnou povinnost:
 1. zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
 2. odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance
   
  Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2010 = 23.324,00 Kč
  2,5 násobek × 23.324,- × 2 zaměstnanci = 116.620,- Kč

  Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 116 tis. Kč, nebo 
   
 3. odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy
  7 násobek × 23.324,- × 2 zaměstnanci = 326.536 Kč bez DPH.
  Při odběru zboží nebo služeb od naší společnosti, která Vám může poskytnout náhradní plnění, splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb.
 4. provést kombinaci možností uvedených v bodech a) až c).
 
Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu nabízeného společností FEHAS Group s.r.o.?
Na odběr veškerého sortimentu nabízeného společností FEHAS group, s.r.o., můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
   
Nabízíme Vám výrobky a služby ze širokého spektra oborů.
  
 
Pro bližší informace volejte  KONTAKTY