Navigace

Obsah

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.
 
 
Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2021 

 

Počet zaměstnanců 25 50 200 500
PP ZPS (4%) osob 1 2 8 20
Roční povinný podíl při nesplnění PP (v tis. Kč) 92 185 741 1852
Ekvivalent PP odebráním zboží (v tis. Kč bez DPH) 259 518 2074 5186
 
PP — povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2021 ve výši 37.047,- Kč.  
 
Příklady způsobu výpočtu
V případě, že Váš průměrný ROČNÍ přepočtený počet zaměstnanců je například 50 osob, je v tom případě Váš povinný podíl zaměstnávat osoby se zdravotním postižením stanoven na 2.
 
Máte tedy zákonnou povinnost a možnosti:

a) zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo

b) odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance
 

Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2021 = 37.047,- Kč
2,5 násobek × 37.047,- × 2 zaměstnanci = 185.235,- Kč


Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 185.235,-Kč, nebo 
 

c) odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy
7 násobek × 37.047,- × 2 zaměstnanci = 518.658 Kč bez DPH.

Při odběru zboží nebo služeb od naší společnosti, která Vám může poskytnout náhradní plnění, splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb. nebo 
 
d) provést kombinaci možností uvedených v bodech a) až c).
 
Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu nabízeného společností FEHAS Group s.r.o.?
Na odběr veškerého sortimentu nabízeného společností FEHAS group, s.r.o., můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
   
Nabízíme Vám výrobky a služby ze širokého spektra oborů.
  
 
Pro bližší informace volejte  KONTAKTY