Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Obsah

Nabídka činností v oblasti PO

                        

  • Kontrola stavu požární ochrany v objektech a provozech Odborně způsobilou osobou v požární ochraně.
     
  • Zpracování dokumentace posouzení požárního nebezpečí ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, pro pracoviště s vysokým požárním nebezpečím.
     
  • Odborná pomoc při kontrolách stavu PO, při školení PO, při zpracování dokumentace PO ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. v platném znění, jako je začlenění do kategorie podle míry požárního  nebezpečí,  stanovení organizace k zajištění PO, požárně poplachové směrnice, požární řád, tematický a časový plán školení PO, dokumentace zdolávání požáru, požární evakuační plán, řád ohlašovny požáru.
     
  • Zpracování kapitoly PO jako součást projektové dokumentace tzv. požárně bezpečnostní řešení dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb., a to Autorizovaným technikem požární bezpečnosti staveb, členem ČKAIT.