Obsah

 

Těsnění spár
v požárně dělicích konstrukcích
CP 601S Elastický protipožární tmel
Certifikát AO 204 č. 080-001219 ze dne 30. 6. 2003
Certifikát TSÚS č. A8.1/01/1389/1/C/C04 zo dňa 20. 12. 2001
DIN 4102 T.2, BS 476
Těsnění dilatačních spár ve stěně
Oblasti použití
■ Utěsnění dilatačních a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích.
■ Prostupy nehořlavého potrubí.
■ Zasklívání.
■ Styčné spáry sádrokartonových konstrukcí.
■ Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo, sádrokarton
atd.
Nepoužívat na
■ Prostupy kabelů plastových trubek a kovových trubek s hořlavou
izolací, kde ji nelze odstranit (např. chlazení).
■ Místa vystavená trvalému tlaku vody.
■ Asfalt, přírodní i umělý kámen a podklad vystavený silnému mechanickému
namáhání (např. nezakryté spáry v podlahách).
 
Technické údaje
CP 601S elastický protipožární tmel
(při optimálních podmínkách 23°C a 50 % vlhkosti)
Stupeň hořlavosti ČSN/STN 730862 B
Chemický základ silikon
Barva bílá, šedá
Objemová hmotnost cca 1,3 g/cm3
Doba vytvoření povlaku cca 15 min
Teplota při zpracování +5°C až +40°C
Doba tvrzení 2 mm/3 dny
Pevnost v tahu (modul pružnosti) 100 % cca 0,60 N/mm2
Schopnost pohybu spáry max. 25 %
Šířka spáry 5 až 100 mm
Doba skladovatelnosti chránit před mrazem
(při 20 oC a uložení na suchém místě) 12 měsíců
Teplotní odolnost -30 až +160°C
 
 
 
Hlavní výhody při použití
■ Vynikající odolnost vůči chemikáliím, povětrnostním vlivům,
včetně odolnosti vůči ozónu, ultrafialovému záření a teplotním
extrémům.
■ Snadno zpracovatelný.
■ Chemicky neutrální.
■ Plynotěsnost a odolnost vůči vlhkosti.
■ Bez rozpouštědel a halogenů, bez zápachu a nejedovatý.
■ Testováno podle BS 476, Part 20, 1987, ÖNORM 3800, DIN 4102
T.1, DIN 4102 T.2, BS 5889 z 1989.
 
 
Výrobní program CP 601S
 
Ruční vytlačovací přístroj CP 201-P1 225555/2
Elastický protipožární tmel bílý 310 ml CP 601S 310633/3
Ruční vytlačovací přístroj na eko balení CS 270-P1 89160
Elastický protipožární tmel bílý 600 ml CP 601S 310637/4
 
 
 Výrobní program CP 601S
 
  
 
CP 601S Elastický protipožární tmel
 
Detail dilatační spáry – masivní stropní konstrukce EI 90 min (jednostranné
řešení), masivní stěna EI 180 min (oboustranné řešení)
Detail dilatační spáry – masivní stropní konstrukce EI 90 min                                             Těsnění spár mezi stropní konstrukcí a opláštěním EI 180 min      
 
Doporučení pro montáž ucpávky

 
Požární odolnost
El 180 min
Stěna
(mm)
Strop
(mm)
a
Šířka spáry min
Šířka spáry max
 5
10
5
10
b
Hloubka vyplnění min
Hloubka vyplnění max
6
20
oboustranně
6
20
pouze shora
c
Min. tloušťka stěny/stropu
100
100
 Protipožární elastický tmel
Protipožární elastický tmel Hilti CP 601S
Minerální plsť 80 - 100 kg/m3
Stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1000°C

 

 
Bezpečnostní opatření
■ Uchovávejte mimo dosah dětí.
■ Uchovávejte odděleně od potravin.
■ Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
■ Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékaře.
■ Dodržujte bezpečnostní pokyny
 
Spotřeba CP601S pro 1 mb spáry v ks kartuších 310 ml
 pro jednostranné těsnění spár (pro oboustranné 2x tabulková spotřeba)
                                                       

Hloubka vyplnění (mm)
Šířka spáry (mm)
 
10
20
30
40
50
6
0,19
0,39
-
-
-
10
0,32
0,65
0,97
-
-
15
0,48
0,97
1,45
1,94
-
20
0,65
1,29
1,94
2,58
3,23

 
Postup montáže
■ Vyčistěte spáru. Okraje spáry musí být v dobrém stavu, suché bez prachu a mastnoty.               
■ CP 601S přilne k většině materiálů (beton, zdivo, sklo, kov atd.)
bez použití podkladového nátěru (primeru). Na porézní materiál
se doporučuje používat podkladový nátěr.
■ Vložte výplňový materiál (minerál. plsť) a nechte dostatečnou hloubku
ve spáře pro vyplnění tmelem (min. 6 mm).
■ Naneste protipožární tmel z obou stran spáry. Doporučuje se
používat ruční dávkovač (např. Hilti CS 201-P1).
■ Vyhlaďte tmel. Použijte mýdlovou vodu a pečlivě uhlaďte prstem
nebo úzkou špachtlí, aby se získal konkávní povrch. Doba pro
zpracování tmelu CP 601S je 10 až 30 minut.
■ Dokončenou ucpávku nechte 48 hod. v klidu (doba vytvrzení).
■ Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení
pro montáž.
■ Spára by měla být označena identifikačním štítkem. Štítek umístěte
viditelně vedle ucpávky.
 

 Postup montáže