Obsah

Těsnění prostupů plastového

a nehořlavého izolovaného potrubí skrze
požárně dělicí konstrukce
 
Prostup plastového potrubí El 120 min
CP 648S Protipožární zpěňující páska
Certifikát AO 204 č. 080-001750 ze dne 16. 1. 2004
Certifikát TSÚS č. 5002A/04/0133/1/C/C04 zo dňa 12. 2. 2004
DIN 4102 T.9, BS 476
 
Oblasti použití
Prostupy plastových trubek od průměru 20 mm do 160 mm.
Prostupy nehořlavých trubek s hořlavou izolací na povrchu.
 
Zásady aplikace
Betonové, porobetonové, zděné a sádrokartonové konstrukce.
Stěny: ovinutí páskou po obou stranách konstrukce.
Stropy: ovinutí páskou umístěné u spodní strany stropu.
PVC, PP, ABS, PE.
 
Nepoužívat na
Nehořlavé potrubí.
Venkovním prostředí.
 
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte odděleně od potravin.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.
 
Technické údaje CP 648 S Protipožární zpěňující páska
(při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti)
 
Chemický základ
akrylátový polymer
Objemová hmotnost
1,35g/m2
Teplota pro skladování
-5°C až +30°C
Teplota při aplikaci
-5°C až +40°C
Teplotní odolnosti
-20°C až +100°C
Expanze v případě požáru při teplotě okolo
160°C
Schopnost expanze
1:40
Stupeň hořlavosti podle ČSN 730862
B
 
 
Hlavní výhody při použití
Vysoce výkonný zpěňující materiál. Během požáru vypění a expanduje
v poměru 1:40.
Velmi rychlá montáž. Výrobek je opatřen lepicí vrstvou.
Snadná montáž bez nářadí a speciálního vybavení.
Minimální tloušťka materiálu pro snadné použití v případě těsných
spár okolo potrubí.
Neobsahuje halogeny a rozpouštědla.
Odolné vůči vlhkosti.
 
CP 648S Protipožární zpěňující páska
Popis
Množství
Označení
Číslo výrobku
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 50/1,5”
304296/7
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 63/2”
304297/5
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 75/2,5”
304298/3
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 90/3”
304299/1
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 110/4”
304300/7
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 125/5”
304301/5
Protipožární zpěňující páska
2
CP 648-S 160/6”
304302/3

 

 Protipožární zpěňující páska
 
Doporučení pro montáž ucpávky v souladu s ČSN EN 1366-3
Prostup plastového potrubí stropem El 120 min
 
Masivní stěna
Požární odolnost EI 120 min
(beton, porobeton, zdivo...)
tloušťka
min. 100 mm
použití 2x z obou
stran konstrukce
Sádrokarton
Požární odolnost EI 120 min
tloušťka
min. 100 mm
použití 2x z obou
stran konstrukce
Stropní konstrukce
Požární odolnost EI 120 min
tloušťka
min. 150 mm
použití 1x na spod.
straně konstrukce
Min. vnější průměr trubky
Max. vnější průměr trubky
(všechny typy plast. trubek)
20 mm
160 mm
 
 
 
Postup montáže stěna 
 
 Postup montáže strop