Obsah

Těsnění prostupu potrubí

Těsnění musí být provedeno vždy takovým výrobkem (konstrukcí), který byl

zkoušen podle odpovídající zkušební normy ( C SN EN 1366 – 3).

… popř. z vnitřní strany

(ochrana prostoru, v němž jsou instalace vedeny – CHÚC).