Obsah

 

Nabízíme bezkonkurenčně nejlevnější fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky při zachování kvality zpracování, trvanlivosti i při zhoršených vnějších podmínkách.

Na naše fotoluminiscenční značení používáme barvu vyhovujícíc DIN 67510.

Samolepící pro pohodlnou aplikaci přes stávající tabulky, jen objednáte správnou velikost. Plastové pro nové trvanlivé značení. Velikost 210x105 skladem.

Ostatní vyrobíme po dohodě na objednávku převážně do 10-ti pracovních dnů.

Popis: únikový východ vlevo 

Materiál: fólie/plast

Popis: únikový východ vpravo 

Materiál: fólie/plast

Popis: úniková cesta dolů 

Materiál: fólie/plast

Popis: únikový žebřík vlevo 

Materiál: fólie/plast

Popis: únikový žebřík vpravo 

Materiál: fólie/plast

Popis: únikové schodiště vlevo nahoru

Materiál: fólie/plast

Popis: únikové schodiště vpravo nahoru

Materiál: fólie/plast

Popis: únikové

schodiště vlevo dolů 

Materiál: fólie/plast

Popis: únikové schodiště vpravo dolů

Materiál: fólie/plast

Popis: směrovka L/P k první pomoci

Materiál: fólie/plast

Popis: směrovka nahoru/dolu k první pomoci

Materiál: fólie/plast

Popis: otevírání dveří táhnout/tlačit

Materiál: fólie/plast

Popis: otevírání dveří táhnout/tlačit

Materiál: fólie/plast

Popis: hlásič požáru 

Materiál: fólie/plast

Popis: hasicí přístroj

Materiál: fólie/plast

Popis: požární hadice 

Materiál: fólie/plast

Popis: ohlašovna požáru

Materiál: fólie/plast

Popis: směrovka L/P k zařízení PO

Materiál: fólie/plast

Popis: směrovka nahoru/dolu k zařízení PO

Materiál: fólie/plast

Popis: požární zbrojnice

Materiál: fólie/plast

Popis: hydrant

Materiál: fólie/plast

Maximální svítivost asi 30 min., pak postupné snižováni až po dobu 10-ti hodin. v závislosti na intenzitě osvitu. Nejvhodnější je zářivkové osvětlení. Žárovkou nelze dosáhnout max. délky svítivosti. Značení vyhovuje požadavkům zák. č.22/1997 Sb., nař.vlády 11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864. Bylo provedeno posouzení shody ve VÚBP Praha. Prohlášení o shodě zasíláme pokaždé spolu se zakázkou. Je možné po dohodě zhotovit i symboly zde nezobrazené.

Sleva při jednorázovém odběru 100ks ....5%.

Objednávky: FEHAS s.r.o., p. Komárek tel. 731102660