Navigace

Obsah

Průmyslová sůl hrubá 6,0 – 0,2mm v PE pytlích á 25kg.

 

 

Vzhled:          krystalický produkt s občasnými šedými či tmavými vedlejšími minerály

Chemické složení:                                                            Typické hodnoty               Metody

• Chlorid sodný (sušený)                                                              98,5    %                    ASTM 534-98

• Vápník + horčík                                                                              0,3    %                    ISO 2482

• Sírany                                                                                              0,7    %                    ISO 2480

• v H2O nerozpustné                                                                       0,15  %                    ISO 2479

• vlhkost                                                                                            0,3    %                    ISO 2483

Sítová analýza:                                                                 Typické hodnoty               Metody         

• < 6,00 mm                                                                                       100   %                    EN 1235

• < 3,15 mm                                                                                70 ± 25    %                    EN 1235

• < 1,60 mm                                                                                35 ± 25    %                    EN 1235

• < 0,80 mm                                                                               15 ± 10    %                    EN 1235

• < 0,16 mm                                                                                    4 ± 1    %                    EN 1235

Fyzikální vlastnosti:                                                                                                        Metody

• Sypná hustota                                                                  cca. 1.050-1.250 kg/m³       EN 1236

• pH                                                                                                   5 -10                          EN 1236

Preparace:                                                                         Typické hodnoty               Metody

Dělící prostředek E 535, počítáno jako K4[Fe(CN)6]            70 - 100  mg/kg     ESPA A/CN-111-96

bezvodý a E 500

Skladování:

Nakládání s výrobkem a jeho skladování musí být zajištěno za správných hygienických a ochranných podmínek tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace. Nesmí se vršit více než 2 palety na sebe.

Bezpečnost:  Bezpečnostní list pro chlorid sodný možno získat na vyžádání.