Navigace

Obsah

 Průmyslová sůl hrubá 3,2 – 0,2mm v PE pytlích á 50kg.

 


Vzhled:          krystalický produkt s občasnými šedými či tmavými vedlejšími minerály

Chemické složení:                                                            Typické hodnoty               Metody

• Chlorid sodný (sušený)                                                              98,5    %                    ASTM 534-98

• Vápník + horčík                                                                              0,3    %                    ISO 2482

• Sírany                                                                                              0,7    %                    ISO 2480

Sítová analýza:                                                                 Typické hodnoty               Metody         

• > 3,15                                                                                                  7    %                    EN 1235

• 0,16 - 3,15 mm                                                                                90    %                    EN 1235

• < 0,16 mm                                                                                          3    %                    EN 1235

Fyzikální vlastnosti:                                                                                                        Metody

• Sypná hustota                                                                  cca. 1.050-1.250 kg/m³       EN 1236

Preparace:                                                                         Typické hodnoty               Metody

Dělící prostředek E 535, počítáno jako K4[Fe(CN)6]            20 mg/kg                 ESPA A/CN-111-96

bezvodý a E 500

Dodací formy:

• volně loženo v silokamionech

• PE pytle á 50kg na Europaletě (7 řad á 3 pytle, celkem 21 pytlů = 1.050kg) obj. č. 50827

• v obřích vacích = Big-Bag  1.000 kg na paletě obj. č. 51409

• další dodací formy na vyžádání

Skladování:

Nakládání s výrobkem a jeho skladování musí být zajištěno za správných hygienických a ochranných podmínek tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace. Nesmí se vršit více než 2 palety na sebe.

Bezpečnost:  Bezpečnostní list pro chlorid sodný možno získat na vyžádání.