Navigace

Obsah

Co je povinný podíl?

Všichni zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Tzn. že každý 25-tý zaměstnance musí být OZP.

 

Na koho se povinnost nevztahuje?

Ustanovení se nevztahuje na zaměstnance zařazené do obecní policie, vojáky

z povolání, příslušníky ve služebním poměru.

 

Kdo je osobou se zdravotním postižením?

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními ("osoby s těžším zdravotním postižením")

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními

c) rozhodnutní orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými