Navigace

Obsah

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti  č. 435/2004 Sb. ukládá KAŽDÉMU zaměstnavateli (včetně státních institucí, nadací, fondů,obecně prospěšným společnostem, sportovním klubům atd.) s 25 a více zaměstnanci POVINNOST zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl (§ 81) těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen každý rok odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, 2,5 násobek průměrné mzdy (§ 82).

    V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

 

Příklad Vašich možností plnění povinností:

Počet Vašich zaměstnanců celkem - příklad:                               25 osob

Vaše povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením:   1 osoba

V případě, že nezaměstnáte osoby se zdravotním postižením a ani nenakoupíte výrobky nebo služby od oprávněných organizací, tak k 15. únoru odvedete do státního rozpočtu:                                                       92.617,50,-Kč

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ vyřešíte, odeberete-li výrobky a služby od oprávněných firem ve výši:                                                                        259.329,00,-Kč

nebo kombinací všech třech výše uvedených možností

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2021 ve výši 37.047,- Kč.