Navigace

Obsah

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti  č. 435/2004 Sb. ukládá KAŽDÉMU zaměstnavateli (včetně státních institucí, nadací, fondů,obecně prospěšným společnostem, sportovním klubům atd.) s 25 a více zaměstnanci POVINNOST zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl (§ 81) těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy (§ 82).

    V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením,  nebo
  2. odebrat zboží či služby v roce 2011 v hodnotě cca 163 tis. Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
  3. odvést do státního rozpočtu cca 58 tis. Kč.

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2010 ve výši 23.324,00 Kč.