Navigace

Obsah

 

Kotvení strojů, kotvení konstrukcí
S jádrovým vrtání úzce souvisí i provádění kotvení strojů, ocelových konstrukcí, zábradlí, svodidel apod.
Jsme schopni nejen vyvrtat kotevní otvory, ale i osadit kotevní systém. Provádíme kotvení od běžných ocelových kotev, přes mechanické kotvy pro těžké kotvení, které si samy vyříznou osazení, až po chemické kotvy.

Vrtání otvorů pro osazování kotevního systému pro kotvení konstrukcí,výtahů,strojů,technologických celků,pasových dopravníků apod.
Navržení nejvhodnějšího kotevního systému ,zaměření a označení kotevních otvorů,vyvrtání otvorů pro kotevní prvky,osazení kotevního systému,provedení tahových zkoušek.
Používáme kotvy chemické i mechanické.
Chemické kotvy
Chemické kotvy využijeme pro kotvení ocelových konstrukcí, ocelových šroubů, svorníků a tyčí na zděné, nebo železobetonové stavební konstrukce, dodatečné vlepování výztuže železobetonu, upevňování zábran či záchytné sítě, nebo stabilizace skalních masivů. Pro chemické kotvení používáme chemické kotvy HILTI. Počet a provedení chemické kotvy navrhujeme statickým výpočtem s posouzením únosnosti. Provádíme tahové zkoušky a zkoušky únosnosti stávajících i nově instalovaných chemických kotev. U tohoto systému kotvení nedochází k přenosu žádných rozpínacích sil tak jak tomu bývá u mechanických kotev a to umožňuje rozmístění chemických kotev blízko u sebe a u krajů podkladového materiálu. Kotvy jsou chemicky odolné, odolné proti vibracím, mají dobrou odolnost proti korozi a požáru.
Chemické kotvy
  • chemické kotvení
  • kotvení konstrukcí
  • kotvení strojů
Pro řešení Vaší zakázky vybereme vhodnou technologii, navrhneme postup, připravíme časový harmonogram a provedeme vlastní realizaci. Zajistíme likvidaci výřezů či zdemolovaných částí stavebních prvků a poskytneme Vám veškerý požadovaný servis. Vyřezané prostupy opatříme po instalaci vedení požárními uzávěry a pro Vaše konstrukce

  

 

 

 

KONTAKTY zde