Obsah

Jak to funguje? POSTUP při Vašem požadavku na vrtání ....

Kontaktujete našeho technika (viz kontakty) telefonicky nebo emailem a sdělíte mu svůj požadavek. Například telefonický popis poptávaných otvorů, zasláním výkresové dokumentace s vyznačením vrtaných otvorů nebo náš technik přijede na prohlídku stavby. Po získání veškerých dostupných informací vypracujeme cenovou nabídku, obvykle v termínu do jednoho dne, kterou Vám zašleme.

Pokud si vyberete naší firmu, tak následuje dohodnutí o termínu realizace. Následně nám pošlete objednávku nebo návrh smlouvy.

Poté proběhne realizace zakázky. Při realizaci je každý otvor zkontrolován a přeměřen dle skutečnosti. Po dokončení jsou otvory předány formou zápisu do předávacího protokolu a stvrzeny podpisem dodavatele a objednavatele. Při větší zakázce (několikadenní) vedoucí realizace konkrétní zakázky každý den předá vyvrtané otvory stavbyvedoucímu a potvrdí si skutečné provedení (počet otvorů, průměry, délky, vrtaný materiál) zápisem a podpisem do stavebního deníku. Po ukončení zakázky bude provedeno předání a zápis do předávacího protokolu s podpisem obou stran. Posléze bude zakázka vyfakturována. Ke každé faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu.