Navigace

Obsah

c e n í k

služeb a prací při kontrolách a periodických zkouškách
hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 
 
1)   Práce prováděné externím způsobem
 
kontrola všech typů hasicích přístrojů                                         20,-/ks
kontrola vnitřních požárních vodovodů                                        65,-/ks
kontrola vnějších požárních vodovodů                                         99,-/ks
evidence kontrol, vypracování protokolu                                      50,-/ks
 
2)   Periodické zkoušky hasicích přístrojů
 
a)    vodní                 6/9 litrů                                                    60,- Kč   
b)    práškové           1/2/4/6/9 kg                                          90,- Kč
c)    sněhové             1,5/2 kg - včetně tlakové zkoušky        70,- Kč
d)    sněhové             1,5/2 kg - bez tlakové zkoušky             59,- Kč
e)    sněhové             5/6 kg    - včetně tlakové zkoušky        91,- Kč
f)     sněhové              5/6 kg    - bez tlakové zkoušky             69,- Kč
g)    pěnové               6/9 litrů                                                   56,- Kč
 
 
 
3)   Plnění hasicích přístrojů
 
        a)   S 1,5 – CO2           54,- / ks           d) potaš – vodní HP         39,-/l
        b)   S 6 – CO2           155,- / ks           e) prášek Neutrex           48,-/kg
        c)   S 30 – CO2          480,- / ks           f) prášek Furex               59,-/kg        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·         Provádíme kontroly a periodické zkoušky i (v ČR schválených) hasicích přístrojů v tomto ceníku neuvedených.
·         Provádíme montáže věšáků hasicích přístrojů, likvidaci vyřazených hasicích přístrojů,vybavování objektů novými hasicími přístroji.
·         Provádíme stanovení počtu hasicích přístrojů pro určený objekt.
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SERVISU HP
  1. Kontroly a periodické zkoušky hasicích přístrojů se provádějí v souladu se zákony a vyhláškami, podle technologických postupů stanovených výrobci.
  2. K cenám, které zahrnují cenu za práci a režijní materiál se připočítává hodnota skutečně spotřebovaných náhradních dílů a materiálu při údržbě hasicích přístrojů.
  3. V cenách prací prováděných externím způsobem jsou započítány veškeré náklady spojené s kontrolou hasicích přístrojů a požárních vodovodů.
  4. Kontroly hasicích přístrojů se provádějí na místě určeném objednavatelem. Periodické zkoušky přenosných hasicích přístrojů se provádějí výměnným způsobem.
  5. Uvedené ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
  6. Ceník je platný od 1.11.2016 do doby vydání nového ceníku.