Navigace

Obsah

c e n í k

služeb a prací při kontrolách a periodických zkouškách
hasicích přístrojů a požárních vodovodů
 
KONTROLY - Práce prováděné externím způsobem                                                   

Přenosných hasicích přístrojů 1-5ks

85,-

 

Kč/ks

Přenosných hasicích přístrojů nad 5ks

45,-

 

Kč/ks

Kontrolní štítek pro hasicí přístroj

7,-

 

Kč/ks

Požárních vodovodů -venkovní hydrant typ B75 (C52)

115,-

 

Kč/ks

Požárních vodovodů -vnitřní hydrant typ D 25 (C52)

95,-

 

Kč/ks

 

OSTATNÍ ÚKONY

Práce technika

500,-

 

Kč/hod

Doprava

12,-

 

Kč/km

Likvidace přenosného hasicího přístroje

80,-

 

Kč/ks

Instalace přenosného hasicího přístroje

55,-

 

Kč/ks

Vypracování protokolu

80,-

 

Kč/zakázka

 

DÍLENSKÉ PERIODICKÉ ZKOUŠKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Periodická zkouška dle vyhlášky č.246/2001 Sb. §9(5) - 1a 2 kg práškového hasicího přístroje

92,-

 

Kč/ks

Periodická zkouška dle vyhlášky č.246/2001 Sb. §9(5) - 4 a 6 kg práškového hasicího přístroje

98,-

 

Kč/ks

Periodická zkouška dle vyhlášky č.246/2001 Sb. §9(5) - 9 kg práškového hasicího přístroje

112,-

 

Kč/ks

Periodická zkouška dle vyhlášky č.246/2001 Sb. §9(5) - 1,5 a 2 kg sněhového hasicího přístroje

74,-

 

Kč/ks

Periodická zkouška dle vyhlášky č.246/2001 Sb. §9(5) - 5 a 6 kg sněhového hasicího přístroje

93,-

 

Kč/ks

Periodická zkouška dle vyhlášky č.246/2001 Sb. §9(5) - 6 a 9 l vodního hasicího přístroje

98,-

 

Kč/ks

Periodická zkouška 30 kg sněhového hasicího přístroje

275,-

 

Kč/ks

 

PLNĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

CO2 - S 1,5

58,-

 

Kč/ks

CO2 - S 2

64,-

 

Kč/ks

CO2 - S 5

140,-

 

Kč/ks

CO2 - S 6

165,-

 

Kč/ks

CO2 - S 30

776,-

 

Kč/ks

HP vodní - potaš

44,-

 

Kč/litr

HP práškový

64,-

 

Kč/kg

 
  • Kontroly a periodické zkoušky hasicích přístrojů se provádějí v souladu se zákony a vyhláškami, dle technologických postupů stanovenými výrobci.
  • K cenám, které zahrnují cenu za práci a režijní materiál se připočítává hodnota skutečně spotřebovaných náhradních dílů a materiálu při údržbě hasicích přístrojů.
  • Kontroly hasicích přístrojů se provádějí na místě určeném objednavatelem.
  • Periodické dílenské zkoušky přenosných hasicích přístrojů se provádějí výměnným způsobem.
  • Uvedené ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
  • Ceník je platný od 1.11.2018 do doby vydání nového ceníku.